Vi stödjer föreningsfrihet i Vitryssland!

Vi stödjer föreningsfriheten i Vitryssland!

Föreningsfriheten i Vitryssland är hotad. Regimens förtryck slår allt hårdare mot landets demokratiska krafter. Paragraf 193 i Vitrysslands brottsbalk innebär i praktiken att alla som engagerar sig för demokrati riskerar upp till två års fängelse. Det krävs nu omedelbara åtgärder från omvärlden till stöd för den vitryska demokratirörelsen.

Ett stort problem för vitryska enskilda organisationer är den registrering som krävs för att en förening ska kunna verka lagligt i Vitryssland. Konsekvent avvisas nya registreringsansökningar från idéburna oberoende organisationer. Också de organisationer som är registrerade riskerar hela tiden att bli av med sin registrering och stängas av myndigheterna. Sedan år 2003 har drygt 400 organisationer stängts. Det enda alternativet för en organisation utan registrering är att verka underjordiskt.

År 2006 antogs en ny vitrysk lag, §193, som kriminaliserar all verksamhet i en icke-registrerad organisation. Brottet är belagt med upp till två års fängelse. Detta utsätter de som arbetar inom de oregistrerade organisationerna för en ständig press och innebär dessutom att många personer avstår från att engagera sig i föreningar, av rädsla för att drabbas av repressalier.

Den vitryska regimen bryter härmed mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Artikel 22, moment 1: “Var och en skall ha rätt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.”

Vi uppmanar den vitryska statsledningen att garantera föreningsfrihet i Vitryssland i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och därmed snarast avskaffa §193 i Vitryska Republikens brottsbalk.

Vi uppmanar regeringar i världens demokratiska länder att uppmärksamma den bristande föreningsfriheten i Vitryssland och att i sina kontakter med Vitrysslands statsledning kräva att § 193 avskaffas.

Vi uttrycker härmed vårt stöd till de organisationer som drabbats av den vitryska regimens förtryck, särskilt till de organisationer som stängts och tvingas verka underjordiskt. Detta gör vi genom att skänka 193 kronor till konkret arbete för föreningsfriheten i Vitryssland.

 

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Sofia Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Robert Hårdh, generalsekreterare, Svenska Helsingforskommittén
Gunilla Davidsson, generalsekreterare, Svenska internationellt liberalt centrum, Silc
Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Neven Milivojevic
Anna-Kari Gudmundson, ordförande, Svenska freds i Luleå
Kristina Jubel
Eva Lena Hjalmarsson
Inga-Lena Fischer
Torsten Nilsson
Eva Söderbaum
Louise Ungerth, Granhuset Rural Development
Bo Petersson, professor i statsvetenskap, Lunds universitet
Åsa Elmerot
Bengt Olof Johansson, f d chef Forum Syds Östenhet resp Europaregion
Hanna Söderbaum
Ninna Uggla
Magnus Uggla
Vilhelm Konnander
Maria Folkegård, generalsekreterare, Kristdemokratiskt internationellt center (Kic)
Olof Kleberg
Mats Jubel
Nanna Holst
Jon Fridholm
Birgitta Gustafson
Karin Eriksson
Gunnar Lindbom
Annelie Schlaug

Har du betalat in 193 kronor och saknar ditt namn på listan?
För att komma med måste du också skicka ett brev till 193 @ ostgruppen.se