Aktiviteter

Seminarier

Vi arrangerar regelbundet seminarier, både själva och i samarbete med andra organisationer, som på olika sätt berör aktuella frågor i våra fokusländer. Ofta bjuder vi till dessa arrangemang hit människorättsförsvarare, journalister och annan expertis från den aktuella regionen, vilkas kunskaper och erfarenheter vi tycker att det är viktigt att lyfta fram.

Mer om Östgruppens seminarieverksamhet >>

 

 

Belarusdagarna

En gång om året arrangerar vi i Östgruppen de så kallade “Belarusdagarna” i Stockholm. Under en knapp vecka i mars eller april håller vi i ett program med seminarier och kulturarrangemang med vitryska människorättsförsvarare, journalister, kulturutövare och andra företrädare från det civila samhället, samt svensk och internationell expertis. Syftet är att föra upp Vitryssland på dagordningen här hemma, att sprida information till allmänheten och att hålla nyckelgrupper á jour med utvecklingen i landet. Bland exemplen på kulturarrangemang under Belarusdagarna finns konserter med Ljavon Volski (Kägelbanan, 2013), Zmitser Vajtsiusjkevitj (Bar Brooklyn, 2014) och Irena Katvitskaja (Kulturfyren 2015). Östgruppen har arrangerat Belarusdagar på årsbasis sedan 2012.

Mer om Östgruppens Belarusdagar >>

 

 

Rysslandsdagarna

Varje höst sedan år 2014 arrangerar vi på motsvarande vis “Rysslandsdagarna”. Dessa äger rum i Stockholm under en knapp vecka i oktober. Liksom Belarusdagarna kombinerar Rysslandsdagarna seminarier med kulturarrangemang, som gästas av människorättsförsvarare och representanter för andra delar av det ryska civilsamhället, journalister, kulturutövare, samt svensk och internationell expertis. Syftet är att skapa ett återkommande forum med exklusivt fokus på den aktuella människorättssituationen i Ryssland, för att hålla den svenska engagerade allmänheten och professionellt verksamma uppdaterade om utvecklingen i landet. Bland exemplen på kulturarrangemang under Rysslandsdagarna finns en konsert med Mikhail Borzykin från det legendariska Petersburgsbandet Televizor (Improvisation och Co, 2014).

Mer om Östgruppens Rysslandsdagar >>

 

Internationella torget

Internationella torget är en del av Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, som hålls i slutet av september varje år, och fungerar som en mötesplats med specifikt fokus på globala utvecklingsfrågor på mässan. Sedan några år tillbaka finns Internationella torget på plats även under Almedalsveckan under den första veckan i juli. Östgruppen har medverkat som utställare på Internationella torget på Bokmässan sedan år 2012, med eget seminarieprogram. Vi brukar ta med oss gäster från våra fokusområden i de seminarier vi arrangerar och involverar därutöver ofta även journalister, debattörer och lokal expertis under våra program. Internationella torget har bland annat gästats av människorättsförsvararna Andrej Jurov och Alena Tankatjova, från Ryssland respektive Vitryssland, genom vår försorg. Fler exempel på medverkande i är den ryske journalisten och författaren Arkadij Babtjenko, liksom fotograf Victoria Ivleva-York som också kommer från Ryssland men spänner över ett vidare geografiskt område i sitt arbete.

Mer om Östgruppens deltagande på Internationella torget >>

 

 

MR-dagarna

I november varje år medverkar Östgruppen som utställare och programarrangör på MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter – som arrangeras i olika städer i landet från år till år. Liksom på Bokmässan i Göteborg brukar vi ta med oss gäster från våra fokusländer till MR-dagarna, för att erbjuda dem en plattform att förmedla sina erfarenheter på, skapa opinion och informera svensk allmänhet och profession om mr-situationen i regionen. Exempel på gäster vi har haft med oss till MR-dagarna är juristen Pavel Sapelka och människorättsförsvararen Alena Tankatjova från Vitryssland, och människorättsförsvararen Pavel Tjikov från Ryssland.

Mer om Östgruppens medverkan på MR-dagarna >>

 

 

Café Östgruppen

Vi bedriver även en regelbunden kaféverksamhet med varierande teman, en mindre och intimare typ av arrangemang med bredare geografiskt fokus och mindre formell utformning. Här försöker vi under trevliga och avslappnade former plocka in frågor och länder som vi inte alltid har möjlighet att belysa i vår bredare verksamhet – vilket ofta gör det mer inbjudande till diskussion mellan inbjudna “talare” och åhörare än under mer regelrätta seminariearrangemang. Oftast ackompanjeras dessutom träffarna av fika eller något annat gott – gratis eller till självkostnadspris – vilket motiverar namnet på dessa sammankomster. Platsen varierar, ibland håller vi till på vårt kontor eller i Solidaritetshusets bibliotek, andra gånger förlägger vi kvällen till någon annan stans i staden. Välkommen!

Mer om Café Östgruppen >>