Verksamhet

Engagemanget för demokrati, mänskliga rättigheter och Östeuropa är grunden för allt Östgruppen gör. Vi samarbetar med organisationer i våra fokusregioner. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Östgruppen står för en principiell hållning, som vi också anser borde genomsyra vår utrikespolitik – att grundläggande mänskliga rättigheter inte skall vara förhandlingsbara! Det kan låta som en självklarhet, men när människorättsfrågor riskerar att ställa sig i vägen för andra intressen så prioriteras de lätt ned, även i Sveriges och Europas relationer med omvärlden.

Vikten av att omvärlden ser, förstår och reagerar på människorättsbrott kan samtidigt knappast överskattas. Frånsett det viktiga moraliska stödet så kan ett riktat engagemang på ett högst konkret sätt både hjälpa utsatta grupper och individer, och bidra till en positiv utveckling för hela samhällen. Det är vår fasta övertygelse.

Vår viktigaste resurs är det breda kontaktnät som vi har byggt upp inom våra fokusländers civila samhällen, och det är nästan alltid i dialog med företrädare för dessa hårt prövade organisationer som vi formar våra egna uppfattningar. Man kan säga att vi i praktiken ofta fungerar som talespersoner här i Sverige, och i förlängningen även i EU, för människorättsförsvarare i Öst.

Östgruppens verkar därför genom att kontinuerligt informera om, och reagera på, människorättssituationen i våra fokusländer. Det gör vi dels genom nyhetssidor, bloggar, pressmeddelanden och debattartiklar, dels genom manifestationer, aktioner, seminarier och andra arrangemang.

För mer detaljerad information om vårt arbete utifrån region eller verksamhetstyp – se menyer till höger!

El-Refai
Nour El-Refai i Östgruppens kampanj “Love is legal” 2013
Jonas Gardell i Östgruppens kampanj “Love is legal” 2013
Zmitser2
Svartlistade vitryske musikern Zmitser Vajtsiusjkevitj på Ugglan Boule & Bar, Belarusdagarna 2014