TYSTADE RÖSTER

(Klicka eller använd pekskärm för att starta)

Belarus (Vitryssland) är en diktatur.
Regimen vill ge sken av att landet respekterar de mänskliga rättigheterna.
Därför låtsas man till exempel värna om föreningsfriheten.
Samtidigt inskränker man föreningarnas rättigheter och stiftar lagar som var och en för sig sällan skapar några svarta tidningsrubriker.
Det finns ett oberoende civilt samhälle, men det består av hårt utsatta föreningar som drivs av mycket modiga människor.
Värst drabbade är förstås de organisationer som på något sätt utmanar diktatorn Aljaksandr Lukasjenkas maktposition.
Undan för undan krymper handlingsutrymmet. Här försöker vi ge en inblick i hur det kan gå till att driva en förening i Belarus.
Hur länge härdar du ut?

Året är 1996. Det har just varit folkomröstning i Belarus.

Du passerar en demonstration för ett demokratiskt Belarus.

Demonstrationen är mycket stor och helt fredlig.

Polis anländer och situationen blir snabbt orolig.

Vad är det som händer?

De slår ner och för bort demonstranter från platsen.

De behöver ju hjälp? Varför gör inte någon något?

Hur reagerar du?

Det verkar otäckt. Jag går hem. Jag önskar jag kunde göra något.

Hur reagerar du?

Men vad skall jag göra?

Vi måste hjälpas åt.

Ensam kommer man inte långt!

Vi bildar en förening!

Du befinner dig på ett registreringskontor med några tilltänkta kollegor.

För att driva en förening i Belarus måste föreningen registreras.

Det borde ju inte vara så svårt det här.

Du fyller i formuläret noggrant, färdigställer alla nödvändiga handlingar och lämnar in allt veckan därpå.

Det här är ett inaktuellt formulär. Det är inte längre godkänt.

Vad gör du nu?

Jag ber om det aktuella formuläret. Det här orkar jag inte med, jag går hem.

Vad gör du nu?

Oj, det var många papper att fylla i...

Du skriver... och skriver... och skriver...

1996

1997

Er ansökan har äntligen godkänts. Under tiden har ni både skaffat er lokaler och involverat fler kollegor.

Ni har nu grundat en föreing i enlighet med belarusisk lag. och kan sätta igång att arbeta!

Du observerar en ny demonstration mot den belarusiska regimen.

Den här gången är ni förberedda ...

... på att kunna assistera de demonstranter som utsätts för övergrepp.

Också denna gång misshandlar kravallpolis de fredliga demonstranterna.

Vad gör du?

Jag dokumenterar övergreppen. Jag går fram till poliserna och försöker tala dem till rätta.

Vad gör du?

Polisen griper dig och många andra demonstranter.

Du döms vid en summarisk rättegång.

Det blir 2 dagar i fängelse för "svordom på allmän plats".

Cellen är liten och mörk. Ni är många som delar på utrymmet.

När de 2 dagarna gått kommer du ut igen.

Vad gör du nu?

Jag går till kontoret och hjälper de andra. Nu får det vara nog. Jag går hem!

Vad gör du nu?

Idag är det mycket att göra på kontoret.

Det är många drabbade demonstranter som behöver hjälp.

Ni ger råd till de utsatta, sprider information...

... erbjuder assistans vid rättegångar och kommer med förnödenheter till de fängslade.

De kommande månaderna arbetar ni ofta och länge.

Ändå sträcker sig kön ofta långt utanför kontoret.

1997

1998

Du är kallad till förhör hos säkerhetspolisen.

En man tilltalar dig långsamt och beslutsamt.

Det har framkommit att du är aktiv i en organisation som motarbetar nationens intressen.

Vi föreslår att du slutar med det.

Annars skulle det kunna hända att du förlorar ditt jobb som lärare.

Eller vårdnaden om dina barn.

Vad gör du nu?

Det är det inte värt. Jag ger upp. Det är nog bara tomma hot. Jag fortsätter.

Vad gör du nu?

1998

1999

Du är hemma och har precis svarat i telefon. Det är din arbetsgivare.

Hej. Jag har dåliga nyheter.

Jag måste tyvärr meddela att du är uppsagd.

Du har varit en mycket fin resurs här på skolan ...

... men tyvärr måste din plats gå till en annan.

Jag är ledsen, men de gav mig inget val.

Jag får väl leva på min sambos lön.

Det blir tufft. Men nu har vi inte längre något val.

1999

2001

Ni firar 5-årsjubileum! Grattis!

Tänk vad många människor du har hjälp! Bra jobbat!


Det har just varit presidentval. Valfusket var omfattande.

Oppositionella har samlats till en jättelik demonstration.

Lukasjenka vann stort.

Er organisation har genomfört en oberoende valövervakning.

Att valfusk har förekommit är uppenbart.

Utländska journalister intervjuar dig.

Det här valet bör underkännas. Omfattande valfusk har förekommit.

Valet erkänns inte av västvärlden.

2001

2003

Du är på kontoret och har precis fått ett telefonsamtal.

Hej. Det var från justitiedepartementet.

Er registrering är upphävd. Organisationen är likviderad.

Vad då likviderad? Vi har inte gjort något olagligt!

Som sagt, er organisation är likviderad. Adjö.

För att en förening ska ha alla rättigheter och bedriva sitt arbete enklare måste den vara registrerad.

Utan registrering går det inte att öppna bankkonton, driva ärenden, boka lokaler, söka tillstånd och dylikt.

Vad gör du nu?

Upphävd registrering? Vi slutar väl då. Vi registrerar en ny organisation!

Vad gör du nu?

Du är på registreringskontoret för att göra en ny ansökan.

Du skriver... och skriver... och skriver...

Till slut kan du lämna in en ny ansökan.

Långt senare får ni svar.
Du har angivit fel telefonnummer till en av grundarna.
Ansökan avslås.

Du är på kontoret. Utanför köar de hjälpsökande.

Just idag hjälper du bland annat en student som hotas av relegering från universitetet eftersom hon engagerat sig politiskt.

Ansökan avslogs...

Utan registrering blir det väldigt svårt att arbeta.

Vad gör du nu?

Jag fyller noggrant i en ny ansökan. Nu orkar jag inte mer!

Vad gör du nu?

Efter ihärdigt arbete lämnar du in en ny ansökan.
Denna gång är alla uppgifter helt korrekta.

2003

2004

Långt senare får ni besked.
Du har använt fel typsnitt.
Ansökan avslås.

De kommer aldrig låta oss registrera en ny organisation.

Vad gör du?

Vi får väl vara en oregistrerad organisation då... Vi jobbar på! Jag ger upp.

Vad gör du?

Ni har blivit en organisation med förgreningar i andra belarusiska regioner.

Men...

... eftersom ni saknar registrering får ni inte arrangera några möten.

Det är viktigt att kunna träffas allihop med jämna mellanrum.

Hur hanterar ni det?

Vi arrangerar inga möten. Vi arrangerar möten i alla fall. Vi arrangerar möten utomlands.

Hur hanterar ni det?

Det försvårar förstås arbetet. Men det får gå ändå.
Det är ett dyrt och krångligt sätt.
Det försvårar förstås arbetet.
Men det är viktigt att kunna mötas.
Med stor försiktighet arrangerar ni ett möte i en hemlig lokal.
Någon tjallar.

Du döms utan någon rättslig prövning...

... till 6 dagar i fängelse för "huliganism".

Efter 6 långa dagar släpps du fri.

Vad gör du nu?

Jag ger inte upp. Nu klarar jag inte mer.

Vad gör du nu?

2004

2005

I dagens tidning kan man läsa att en ny lag har införts.

Du läser artikeln högt för dig själv.

Paragraf 193 i brottsbalken.

Det är nu förbjudet att jobba i en organisation som saknar registrering.

Den som bryter mot paragraf 193 kan dömas till fängelse i 2 år.

Lagen kränker föreningsfriheten mycket grovt.

Hur reagerar du?

Jag tänker inte lägga ned! 2 år i fängelse klarar jag aldrig

Hur reagerar du?

Men vi kan förstås inte tala om att vi arbetar i vår organisation.

All verksamhet får ske underjordiskt.

Det blir besvärligt, men det går nog.

2005

2006

Sedan 10 år tillbaka har ni kämpat för mänskliga rättigheter i Belarus.

Ni har dokumenterat övergrepp och spridit information, både inom och utom landet.

Ni har övervakat rättegångar, erbjudit juridisk assistans och gett konkreta råd om hur utsatta skall göra.

Du har också haft all anledning att ge upp, men har kämpat på ändå.

Tänk vad många människor du har hjälp! Bra jobbat!


Det har varit presidentval igen.

Enligt det officiella valresultatet fick Lukasjenka överlägset flest röster den här gången också.

Trots hot om grova repressialier vågar sig tiotusentals människor ut på gatorna för att protestera.

Du och dina kollegor på organisationen har återigen genomfört en oberoende valövervakning.

Valfusket är oerhört utbrett.

Era valövervakare rapporterar till exempel om personer som dumpat hela högar med röstsedlar i valurnorna.

Och rösträkningen har genomförts utan insyn.

Valet erkänns inte av västvärlden.

2006

2008

Ni sitter och arbetar. Det är som vanligt många som behöver hjälp.

Idag har du åkt med ett matpaket till ett fängelse där en av de politiska fångarna sitter.

Nu försöker du utverka ett tillstånd för att han skall få träffa sina anhöriga för första gången på ett halvår.

På kvällen kommer säkerhetspolisen till ert kontor.

Det här är en husrannsakan.

Ni är misstänka för att arbeta i en olaglig organisation.

Vi tar med oss datorerna för undersökning.

Vad gör du?

Jag tar min dator och sticker. Jag låter polisen ta datorerna.

Vad gör du?

Utanför väntar många andra poliser.
De griper dig snabbt.

Du döms vid en summarisk rättegång ...

... till 10 dagar i fängelse för "olydnad mot tjänsteman".

Efter 10 långa dagar släpps du fri.

Vad gör du nu?

Jag ger inte upp. Nu klarar jag inte mer.

Vad gör du nu?

Vi får försöka skaffa nya datorer.

Tidsödande och dyrt, men inte omöjligt.

Det var i alla fall ingen viktig information på dem...

Vi visste ju att de kunde beslagtas.

2008

2010

Det har varit presidentval igen. Händelseförloppet liknar det vid de föregående valen.

Protesterna mot valfusket är mycket omfattande.

Lukasjenka utropas till segrare.

Också denna gång visar er rapport att valet varken var fritt eller demokratiskt.

Valet erkänns inte av västvärlden.

Efter presidentvalet 2010 inleds en mycket omfattande repression i Belarus.

Över 700 personer fängslas redan under valnatten.

Sju av de oberoende presidentkandidaterna grips, flera utsätts för grova övergrepp.

Också din organisation utsätts för repressalier.

2010

2011

Du är kallad till samtal hos säkerhetspolisen.

Det har framkommit att du är verksam i en olaglig organisation...

Det är förbjudet enligt paragraf 193.

Vi föreslår att du slutar med det.

Annars har vi skäl att ifrågasätta din mentala hälsa, och kan vara tvungna att omhänderta dig.

Eller så döms du till 2 års fängelse.

Vad gör du nu?

Nu orkar jag inte mer. Det är nog bara tomma hot.

Vad gör du nu?

Sammantaget arresteras tusentals människor under våren och sommaren det året.

Ni jobbar målmedvetet och effektivt med att dokumentera övergreppen och bistå dem som drabbas.

Ni får dessutom hjälp av en ström volontärer.

De följer rättsfall, övervakar rättegångar och samlar in kläder och förnödenheter till de drabbade.

Utan deras hjälp skulle ni aldrig klara av allt jobb.

Mitt under arbetet grips du av säkerhetspolisen.

Deras varningar var mer än bara tomma hot.

Du döms på falska grunder till 2 års fängelse ...

... för "våldsamt upplopp".

Hur ska jag klara det här?

Tiden i fängelset är tung.
Den enda kontakten med omvärlden sker via strikt censurerad post.
Dina närmast anhöriga får du bara träffa några få tillfällen per år.
Du får ta emot paket med kläder och mat..

class="text-me dialog"Men 2 år...

2011

2012

Ditt straff uppmärksammas internationellt.

Påtryckningarna från utlandet blir för stora för regimen.

Du släpps i förtid!

En glad mottagning väntar dig utanför fängelset.

Men...

... under det närmaste året måste du regelbundet inställa dig på ditt lokala poliskontor.

Den villkorliga frigivningen gäller bara om du "sköter dig".

Och det faktum att du dömts för ett allvarligt brott kommer att begränsa ditt liv ytterligare.

Någon verklig frihet handlar det inte om så länge situationen i landet är som den är.

Vad gör du nu?

Jag återupptar arbetet. Det här går inte. Jag måste tänka om.

Vad gör du nu?

Du reser till Ryssland och därifrån vidare till Sverige.

Det finns som tur är inga gränskontroller mellan Belarus och Ryssland ...

... och rysk gränspolis stoppar dig inte när du reser vidare.

I Sverige beviljas du politisk asyl.

Du följer fortsatt noga vad som sker i Belarus.

Med tiden blir du återigen en viktig tillgång för dina forna kollegor.

Under den tid du har suttit i fängelse har dina kollegor arbetat hårt.

De har närvarat på rättegångar och bistått repressionens offer på olika sätt.

Flera av de advokater som har arbetat för er har förlagts med yrkesförbud ...

... och själva blivit offer för förtrycket.

Samtidigt har statliga medier fört en förtalskampanj mot er.

Alla har dessutom varit oroliga för dig.

Och för att de själva skall gå samma öde tillmötes.

2012

2014

Du sitter på kontoret och arbetar.

Bland dagens mail finns ett jobberbjudande från FN-sekretariatet i Geneve.

Innan du hinner fundera ringer det på dörren.

Det är hyresvärden.

Han förklarar att kontraktet har sagts upp.

Jag vet att allt som skrivs om er inte är sant, men ni måste förstå att det ändå kommer att gå ut över mig.

Lokalerna måste renoveras.

Jag beklagar.

Ni har en vecka på er att flytta ut.

Hur reagerar du?

Det avgör saken. Jag tar jobbet i Geneve. Vi hittar nog nya lokaler på något sätt.

Vad gör du nu?

Din flytt är högst kännbar för föreningen.
Men den återhämtar sig efter en tid.
Ingen klandrar dig heller för att du valde att flytta.
Du följer dessutom fortsatt noga vad som sker i Belarus ...

... och i din nya roll verkar du för föreningsfrihet - i både Belarus och andra länder i världen.

Efter tålmodigt sökande blir ni till slut erbjudna ett kontrakt på en privat lägenhet.

En orädd värd låter er hyra den, trots riskerna.

Ni är såklart ändå försiktiga. Rummen kan vara buggade.

Med det är egentligen inget nytt. Viktiga möten tar ni alltid utomhus ...

... utan mobiltelefoner, eftersom säkerhetstjänsten regelmässigt avlyssnar samtal genom dem.

Utvecklingen i Ukraina skakar Europa. Inte minst Belarus.

Regimen räds både ett inhemskt Majdan...

... och en rysk intervention lik dem på Krim och i Donbass.

För dig och dina kollegor är det ukrainska scenariot också dystert.

Även om era krav på demokratiska reformer någon gång skulle hörsammas i Belarus ...

... så skulle Ryssland förmodligen sätta käppar i hjulen.

Samtidigt spelar Lukasjenka skickligt ut sina kort i krigets skugga.

Världens blickar riktas plötsligt mot Minsk där fredsförhandlingar pågår.

"Europas sista diktatur" är nu en fredsmäklare och garant för stabilitet i en instabil region.

Hur går du vidare?

Jag ser ingen mening med att fortsätta längre. Det ser kanske mörkt ut, men jag tänker inte sluta nu.

Hur går du vidare?

En av dina kollegor är på väg hem till Minsk efter ett möte i Vilnius.

En fartkamera registrerar att hennes bil överskrider hastighetsbegränsningen med 5 km/h.

Istället för vanliga böter prövas saken i rätten.

Din kollega bedöms vara en "fara för allmänheten".

Hon har levt hela sitt vuxna liv i Belarus, men är inte en belarusisk medborgare.

Hon utvisas ur landet på 3 år.

Ni hjälps åt att överklaga ärendet med utfallet blir detsamma i högsta instans.

De närmaste åren är hon förbjuden att återvända till familj, vänner, hem och arbete.

2014

2015

Det har hållits presidentval igen.

Du presenterar resultaten av er valövervakning på en presskonferens.

Problemen liknar dem som präglat tidigare val.

Statens resurser har koncentrerats på att få Aljaksandr Lukasjenka omvald.

Alternativa presidentkandidater har negligerats av de dominerande statligt kontrollerade medierna.

De valkommisioner som sattes samman för att genomföra valet var partiska.

Studenter pressades till att förtidsrösta.

Oberoende valövervakare hindrades från att följa rösträkningen.

De internationella kriterierna för fria och rättvisa val har inte uppfyllts.

2015

2016

Kön till kontoret är ovanligt lång.

Det har den varit den senaste tiden.

Oberoende journalister och regimkritiker är fortsatt måltavlor för regimens repression.

Men de döms nu oftare till böter än till fängelse.

För de flesta är det lättare att uthärda några dygn i arresten än att betala dessa böter.

Behovet av ekonomiskt stöd är därför större än någonsin.

Vi behöver skaffa medel för att stödja de drabbade ekonomiskt.

Men hur ska det gå till?

Det går inte att samla in pengar utan registrering...

Och vi kan inte på laglig väg söka anslag från utlandet.

Vad gör du?

Vi får använda vad vi har och ge stöd till de mest utsatta. Vi uppmanar allmänheten att stödja de utsatta.

Vad gör du?

Det är viktigt att inte utsätta någon för onödiga risker.
Allt måste därför genomföras lagligt, mitt i denna juridiska djungel.
Det krävs därför en hel del förberedelser för att göra kampanjen praktiskt genomförbar.
Och resultatet blir mycket framgångsrikt.
Det är många som gärna vill hjälpa till att betala de utsattas bötesstraff.
Den närmaste tiden är kön till kontoret fortsatt lång.
Det är många som vill få hjälp med att betala sina bötesstraff.
Pengarna räcker inte till.
Du och dina kollegor ställs inför många svåra situationer och tunga val.

2016

2017

Det så kallade "Parasitdekretet" är det nya samtalsämnet i landet, så även på ert kontor. En av era jurister förklarar:

Det är alltså en sorts straffskatt för alla som arbetar mindre än en fastställd norm.

Den drabbar kulturarbetare, egna företagare, arbetslösa och sjuka.

Liksom oss, som arbetar i en oregistrerad organisation.

Enligt presidentadministrationens 'parasiterar' vi på sociala förmåner.

En våg av demonstrationer mot den nya skatten sveper över landet.

Tillsammans med medarbetare och volontärer i regionerna gör ni ert bästa för att övervaka dem.

Situationen är spänd, och när demonstrationerna växer sig större börjar säkerhetspolisen operera.

Du får besök av en orolig kvinna.

Min man, som arbetar i det oberoende fackförbundet för metallarbetare, greps av tre civilklädda män utanför vår port imorse.

Han skulle gå till jobbet, och jag hörde tumultet och såg vad som skedde genom fönstret.

Jag vet inte vilka de var, eller vart han fördes.

Hjälp mig att hitta honom! Jag ber er.

Under de följande dagarna blir du kontaktad av fler personer med liknande ärenden.

Era observatörer rapporterar samtidigt om att folk på väg hem från demonstrationer lastas in i oskyltade skåpbilar och körs iväg.

Inför en större demonstrationen i Minsk på Frihetsdagen slår man även till mot ert kontor.
Ni observatörer arresteras, under en briefing inför demonstrationen.
Först efter att demonstrationen har upplösts släpps ni igen.
Du tar dig till kontoret, ställer samman alla kända fakta och börjar skriva ett pressmeddelande.
"Inför och under dagens planerade demonstration har fler än 1000 personer arresterats, inom ramen för en massiv insats av säkerhetspolisen."
"Det stora flertalet av de gripna släpptes senare under eftermiddagen. Enligt de uppgifter som inkommit har några misshandlats svårt och tvingats uppsöka läkarvård."
"Ett antal personer är samtidigt fortsatt frihetsberövade. Av dessa är ett tiotal anklagade för mycket grova brott. Om det blir rättssak och de befinnes skyldiga så riskerar de att dömas till långa fängelsestraff."

Köerna utanför ert kontor ringlar sig åter långa.

Du tilldelas ett internationellt pris för ditt orädda och tålmodiga arbete för mänskliga rättigheter i Belarus.

Det är du verkligen värd!

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Man kanske skulle ha gjort något ändå.

Vad gör du nu?

Dagen efter demonstrationen kommer du på andra tankar.

Man kanske skulle försöka göra något ändå.

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Man kanske skulle försöka i alla fall...

Vad gör du nu?

Du gav upp.

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Jag har ångrat mig. Jag går till kontoret ändå.

Vad gör du nu?

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Jag går tillbaka till vårt kontor trots allt.

Vad gör du nu?

Det är fullt begripligt att man vill dra sig ur när insatsen blir för hög.

Många i Belarus fortsätter sitt engegemang ändå.

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Jag försöker registrera en ny organisation trots allt.

Vad gör du nu?

I början av 2000-talet förlorade många organisationer i Belarus sin officiella registrering. Många av dessa organisationer upphörde att existera, andra fortsatte att verka under jorden.

Då var det ännu inte straffbart att arbeta i en oregistrerat organisation.

Det är det idag.

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Nej här kan jag inte sitta! Tillbaka till jobbet!

Vad gör du nu?

Du är hemma och tittar på tv, Lukasjenka håller tal.

Kul program det här...

Vad gör du nu?

Jag tror jag sitter kvar. Nej här kan jag inte sitta! Tillbaka till jobbet!

Vad gör du nu?

Tack för att du har tagit del av

Tystade Röster

en produktion från

Vill du engagera dig på riktigt?


Prata med oss i montern!(Vill du få en chans att välja en annan väg?)

Tack för att du har tagit del av

Tystade Röster

en produktion från

Du har gjort ett fantastiskt jobb!

Fortsätt gärna ditt arbete på riktigt!

Vill du engagera dig på riktigt?


Prata med oss i montern!(Eller vill du få en chans att välja en annan väg?)

Tack för att du har tagit del av

Tystade Röster

en produktion från

Du verkar vara en ytterst uthållig och envis person!

Med dig som föreningsaktiv i Belarus finns stort hopp om att få diktaturen på fall!

Fortsätt gärna din kamp på riktigt!

Vill du engagera dig på riktigt?


Prata med oss i montern!