Om Belarus

Officiell flagga 1995-
Officiell flagga 1991-1995

 

 

 

 

Belarus gränsar till Ryssland, Ukraina, Polen, Litauen och Lettland. Efter Sovjetunionens upplösning följde en period av demokrati men sedan 1994 styr president Aljaksandr Lukasjenka landet med järnhand.

Vitryssland i EuropaLiksom flera andra före detta sovjetstater har Belarus starka band till Ryssland. Landet är bland annat beroende av rysk olja och gas. De historiska banden västerut är också starka, men staten sanktionerar en historieskrivning av sovjetiskt snitt, med tonvikt på ryskt inflytande. Alternativa perspektiv motarbetas aktivt. På senare år har dock relationen till Ryssland blivit mer spänd, vilket i förlängningen även kan öppna upp för andra historiska synsätt. I Belarus regleras den officiella historieskrivningen mer av regimens dagsaktuella politiska förehavanden än av vetenskapliga hänsynstaganden.

Den belarusiska ekonomin domineras helt av staten. Arvet från sovjettiden är påtagligt och grundläggande reformer har i stort sett uteblivit. Få utländska företag vill investera i landet, och staten vill inte heller avhända sig makten över ekonomin. Trots utbredd ineffektivitet och tydliga planekonomiska inslag var tillväxten dock fram till den internationella finanskrisen 2008 relativt god. Fördelaktiga priser på ryska energiråvaror är sannolikt en stor del av förklaringen. Från 2008 och framåt har ekonomin dock genomgått svåra kriser. På grund av den negativa politiska utvecklingen i samband med presidentvalet 2010, återinförde EU ekonomiska sanktioner och reserestriktioner mot vissa belarusiska företrädare.

Demokrati- och människorättsrörelsen

Efter valet 2010 är de krafter som verkar för ett demokratiskt Belarus hårt ansatta. Trycket mot civilsamhället är nu högre än någonsin tidigare år under de dryga femton år Lukasjenka suttit vid makten. Att öppet kritisera regimen kan bland annat leda till förföljelse, husrannsakningar, tunga rättsprocesser och hårda fängelsestraff. Belarus är det enda europeiska land där dödsstraff fortfarande tillämpas.

Den politiska oppositionen är svag och belarusiska medier är med några få undantag helt under statlig kontroll.  Antalet personer med tillgång till internet är begränsat men växer för varje år. Samtidigt gör myndigheterna vad de kan för att stoppa misshaglig information. I samband med protestdemonstrationer och politiska val blockeras ofta oppositionens hemsidor. Alla partier och organisationer måste registreras för att kunna verka lagligt, samtidigt står en mängd byråkratiska hinder i vägen. Oönskade organisationer nekas officiell registrering och tvingas lägga ned verksamheten eller gå under jorden. Några organisationer verkar öppet utan registrering, med alla de risker det medför.

I dagens Belarus är människorättsförsvararna utan tvekan en av de viktigaste demokratiska krafterna. De ser som sin primära uppgift att uppmärksamma och agera mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Därigenom fungerar de hela tiden som en viktig informationskälla för människor såväl i Belarus som i utlandet.  De belarusiska människorättsförsvararna är i stort behov av stöd utifrån.

Vitryssland eller Belarus?

Officiellt heter landet i Sverige ”Vitryssland” men alltfler med kännedom om situationen väljer istället att använda ”Belarus”. På Östgruppen använder vi bägge benämningarna då “Belarus” ännu är relativt okänt i breda folklager. Vår viktigaste prioritet är att nå ut med aktuell information om situationen där. För mer information om namntvisten följ länk till relevant avsnitt på vår blogg iöst.nu.

Senast uppdaterad 2012-02-20