Ryssland

Välkommen till Östgruppens regionsida för Ryssland! Nedan och i kolumnen till höger hittar du länkar till vår Rysslandsverksamhet.

Övergripande om Östgruppens verksamhet

Engagemanget för demokrati, mänskliga rättigheter och Östeuropa är grunden för allt Östgruppen gör. Vi samarbetar med organisationer i våra fokusregioner. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Mer om Östgruppens hela verksamhet >>

Kort bakgrundsinformation om Ryssland

Människorättssituationen, liksom villkoren för det ryska oberoende civilsamhällets organisationer, har kontinuerligt försämrats sedan Putins makttillträde strax före millennieskiftet. Sedan presidentvalet våren 2012 har den negativa utvecklingen gått rasande fort. Vill du ta del av vår korta tillbakablick?

Mer om mänskliga rättigheter och civilsamhälle i Ryssland idag >>

Aktuellt om Ryssland

Här hittar du alla hemsidans notiser, pressmeddelanden, debattartiklar, evenemang m.m. om Ryssland. (För information om, och länk till vår nyhetssida “i öst punkt nu”, se “Redaktionellt om Ryssland” nedan eller klicka på knappen i kolumnen till höger.)

Till hemsidans inlägg om Ryssland >>

Kalendarium

I Östgruppens kalendarium listas våra kommande och genomförda evenemang och aktiviteter, däribland de som specifikt rör Ryssland.

Till kalendariet >>

Redaktionellt om Ryssland

“I öst punkt nu” (iöst.nu)

Östgruppens nyhetssida “iöst.nu” innehåller både reguljär nyhetsrapportering och opinionsbildande texter. Dessutom rymmer den en bloggsektion där Östgruppens ordförande Martin Uggla och informationshandläggaren Tobias Ljungvall medverkar permanent. Via en gästblogg publiceras också inlägg från andra skribenter. Fokus för iöst.nu ligger huvudsakligen på Ryssland och Belarus, men även andra länder i regionen uppmärksammas på sajten.

Allt material som vi i Östgruppen publicerat på våra tidigare nyhetssidor (Fokus Vitryssland och Fokus Ryssland) och bloggar (Belarusbloggen och Ryska rättigheter) har förts över till den nya sajten och finns alltså fortfarande tillgängligt där.

Till “iöst.nu” (på egen domän) >>

Östgruppens pressrum – våra pressmeddelanden, debattartiklar och publikationer

Östgruppens pressmeddelanden, debattartiklar och övriga publikationer, som bland annat har Ryssland som tema, hittar du i vårt “Pressrum”. Här hittar du även pressklipp om oss och våra aktiviteter i svenska och utländska medier.

Till Pressrummet >>

Aktiviteter med fokus på Ryssland

Seminarier

Vi arrangerar regelbundet seminarier, både själva och i samarbete med andra organisationer, som på olika sätt berör aktuella frågor med anknytning till bland annat Ryssland. Ofta bjuder vi till dessa arrangemang hit lokala människorättsförsvarare, journalister och annan expertis, vilkas kunskaper och erfarenheter vi tycker att det är viktigt att lyfta fram.

Mer om Östgruppens seminarier >>

Rysslandsdagarna

En gång om året arrangerar vi de så kallade “Rysslandsdagarna” i Stockholm. Under en knapp vecka i oktober håller vi i ett program med seminarier och kulturarrangemang med ryska människorättsförsvarare, journalister, kulturutövare och andra företrädare från det civila samhället, samt svensk och internationell expertis.

Mer om Östgruppens Rysslandsdagar >>

Internationella torget

Östgruppen medverkar regelbundet som utställare med eget seminarieprogram på Internationella torget på Bokmässan i Göteborg, som hålls i slutet av september varje år. Vi brukar ta med oss gäster från bland annat Ryssland till de seminarier vi arrangerar, och involverar därutöver ofta även journalister, debattörer och annan expertis i våra program.

Mer om Östgruppens deltagande på Internationella torget >>

MR-dagarna

I november varje år medverkar Östgruppen som utställare och programarrangör på MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Liksom till Bokmässan i Göteborg brukar vi ta med oss gäster från bland annat Ryssland dit, för att erbjuda dem en plattform att förmedla sina erfarenheter på, skapa opinion och informera svensk allmänhet och profession om mr-situationen i regionen.

Mer om Östgruppens medverkan på MR-dagarna >>

Café Östgruppen

Vi bedriver även en regelbunden kaféverksamhet med varierande teman, en mindre och intimare typ av arrangemang med bredare geografiskt fokus och mindre formell utformning. Vi ägnar ofta dessa tillfällen till frågor och länder som vi inte alltid har möjlighet att belysa i vår bredare verksamhet, men då och då handlar det om Ryssland även här.

Mer om Café Östgruppen >>

Kampanjer med fokus på Ryssland

Mer information kommer…

Stöd Östgruppen!

Vill du bli medlem eller stödja vår verksamhet på annat sätt?

Mer om hur du kan stödja oss >>