Övrigt österut

Välkommen till Östgruppens sida för övriga länder och regioner i Östeuropa och Centralasien. Nedan och i kolumnen till höger hittar du länkar till de delar av vår verksamhet som geografiskt inte faller inom ramen för våra fokusregioner, Ryssland, Vitryssland och Kaukasus.

Övergripande om Östgruppens verksamhet

Engagemanget för demokrati, mänskliga rättigheter och Östeuropa är grunden för allt Östgruppen gör. Vi samarbetar med organisationer i våra fokusregioner. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Mer om Östgruppens hela verksamhet >>

Kalendarium

I Östgruppens kalendarium listas våra kommande och genomförda evenemang och aktiviteter, däribland de som rör vår övriga östverksamhet.

Till kalendariet >>

Redaktionellt om övriga länder och regioner österut

“I öst punkt nu” (iöst.nu)

Östgruppens nyhetssida “iöst.nu” innehåller både reguljär nyhetsrapportering och opinionsbildande texter. Dessutom rymmer den en bloggsektion där Östgruppens ordförande Martin Uggla och informationshandläggaren Tobias Ljungvall medverkar permanent. Via en gästblogg publiceras också inlägg från andra skribenter. Fokus för iöst.nu ligger huvudsakligen på Ryssland och Belarus, men även andra länder i regionen uppmärksammas på sajten.

Allt material som vi i Östgruppen publicerat på våra tidigare nyhetssidor (Fokus Vitryssland och Fokus Ryssland) och bloggar (Belarusbloggen och Ryska rättigheter) har förts över till den nya sajten och finns alltså fortfarande tillgängligt där.

Till “iöst.nu” (på egen domän) >>

Östgruppens pressrum – våra pressmeddelanden, debattartiklar och publikationer

Östgruppens pressmeddelanden, debattartiklar och övriga publikationer, varav en del berör aktuella teman med koppling till övriga länder i Östeuropa och Centralasien, hittar du i vårt “Pressrum”. Här hittar du även pressklipp om oss och våra aktiviteter i svenska och utländska medier.

Till Pressrummet >>

Aktiviteter med fokus på övriga länder och regioner österut

Seminarier

Vi arrangerar regelbundet seminarier, både själva och i samarbete med andra organisationer, som på olika sätt berör aktuella frågor med anknytning till andra länder och regioner än dem vår huvudsakliga verksamhet är knuten till. Ofta bjuder vi till dessa arrangemang hit lokala människorättsförsvarare, journalister och annan expertis, vilkas kunskaper och erfarenheter vi tycker att det är viktigt att lyfta fram.

Mer om Östgruppens seminarier >>

Internationella torget

Östgruppen medverkar regelbundet som utställare med eget seminarieprogram på Internationella torget på Bokmässan i Göteborg, som hålls i slutet av september varje år. Vi brukar ta med oss gäster från våra fokusländer till de seminarier vi arrangerar, och involverar därutöver ofta även journalister, debattörer och annan expertis i våra program. När vi har möjlighet brukar vi lyfta frågor och regioner som inte ryms inom vår ordinarie verksamhet.

Mer om Östgruppens deltagande på Internationella torget >>

MR-dagarna

I november varje år medverkar Östgruppen som utställare och programarrangör på MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Liksom till Bokmässan i Göteborg brukar vi ta med oss gäster från våra fokusländer dit, och när vi ser möjligheter att göra så försöker vi bredda vårt fokus även där.

Mer om Östgruppens medverkan på MR-dagarna >>

Café Östgruppen

Vi bedriver även en regelbunden kaféverksamhet med varierande teman, en mindre och intimare typ av arrangemang med bredare geografiskt fokus och mindre formell utformning. Vi ägnar ofta dessa tillfällen till just frågor och länder som vi inte alltid har möjlighet att belysa i vår bredare verksamhet.

Mer om Café Östgruppen >>