Kaukasus

Välkommen till Östgruppens regionsida för Norra Kaukasus! Nedan och i kolumnen till höger hittar du länkar till de delar av vår verksamhet som berör regionen Norra Kaukasus.

Övergripande om Östgruppens verksamhet

Engagemanget för demokrati, mänskliga rättigheter och Östeuropa är grunden för allt Östgruppen gör. Vi samarbetar med organisationer i våra fokusregioner. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Mer om Östgruppens hela verksamhet >>

Kort bakgrundsinformation om Norra Kaukasus

Norra Kaukasus har sedan Sovjetunionens sammanbrott skakats av två krig, båda i Tjetjenien. Angränsande delrepubliker har flera gånger varit på randen till krig och hela regionen är på det hela taget svårt märkt av motsättningar. Den ryska ledningen och lokala ledare tillsatta av centralmakten bär ett stort ansvar för utvecklingen och allt sammantaget har haft en förödande effekt på människorättssituationen i regionen.

Mer om människorättssituationen i Norra Kaukasus idag >>

Aktuellt om Norra Kaukasus

Här hittar du hemsidans notiser, pressmeddelanden, debattartiklar, evenemang m.m. om Norra Kaukasus. (För information om och länk till vår nyhetssida “i öst punkt nu”, se “Redaktionellt om Norra Kaukasus” nedan eller klicka på knappen i kolumnen till höger.)

Till hemsidans inlägg om Norra Kaukasus >>

Kalendarium

I Östgruppens kalendarium listas våra kommande och genomförda evenemang och aktiviteter, däribland de som specifikt rör Norra Kaukasus.

Till kalendariet >>

Redaktionellt om Norra Kaukasus

“I öst punkt nu” (iöst.nu)

Östgruppens nyhetssida “iöst.nu” innehåller både reguljär nyhetsrapportering och opinionsbildande texter. Dessutom rymmer den en bloggsektion där Östgruppens ordförande Martin Uggla och informationshandläggaren Tobias Ljungvall medverkar permanent. Via en gästblogg publiceras också inlägg från andra skribenter. Fokus för iöst.nu ligger huvudsakligen på Ryssland och Belarus, men även andra länder i regionen uppmärksammas på sajten.

Allt material som vi i Östgruppen publicerat på våra tidigare nyhetssidor (Fokus Vitryssland och Fokus Ryssland) och bloggar (Belarusbloggen och Ryska rättigheter) har förts över till den nya sajten och finns alltså fortfarande tillgängligt där.

Till “iöst.nu” (på egen domän) >>

Östgruppens pressrum – våra pressmeddelanden, debattartiklar och publikationer

Östgruppens pressmeddelanden, debattartiklar och övriga publikationer, varav en del berör den aktuella situationen i Norra Kaukasus, hittar du i vårt “Pressrum”. Här hittar du även pressklipp om oss och våra aktiviteter i svenska och utländska medier.

Till Pressrummet >>

Aktiviteter med fokus på Norra Kaukasus

Seminarier

Vi arrangerar regelbundet seminarier, både själva och i samarbete med andra organisationer, som på olika sätt berör aktuella frågor med anknytning till bland annat Norra Kaukasus-regionen. Ofta bjuder vi till dessa arrangemang hit lokala människorättsförsvarare, journalister och annan expertis, vilkas kunskaper och erfarenheter vi tycker att det är viktigt att lyfta fram.

Mer om Östgruppens seminarier >>

Rysslandsdagarna

En gång om året arrangerar vi de så kallade “Rysslandsdagarna” i Stockholm. Under en knapp vecka i oktober håller vi i ett program med seminarier och kulturarrangemang med ryska människorättsförsvarare, journalister, kulturutövare och andra företrädare från det civila samhället, samt svensk och internationell expertis. Utvecklingen i Norra Kaukasus är en del av de tematiska områden som vi under Rysslandsdagarna vill sätta ljuset på.

Mer om Östgruppens Rysslandsdagar >>

Internationella torget

Östgruppen medverkar regelbundet som utställare med eget seminarieprogram på Internationella torget på Bokmässan i Göteborg, som hålls i slutet av september varje år. Vi brukar ta med oss gäster från bland annat Ryssland till de seminarier vi arrangerar, och involverar därutöver ofta även journalister, debattörer och annan expertis i våra program. Norra Kaukasus finns med som ett av flera återkommande teman i våra aktiviteter där.

Mer om Östgruppens deltagande på Internationella torget >>

MR-dagarna

I november varje år medverkar Östgruppen som utställare och programarrangör på MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Liksom till Bokmässan i Göteborg brukar vi ta med oss gäster från bland annat Ryssland dit, för att erbjuda dem en plattform att förmedla sina erfarenheter på, skapa opinion och informera svensk allmänhet och profession om mr-situationen i regionen. Norra Kaukasus finns med som ett av flera andra teman i vår medverkan även där.

Mer om Östgruppens medverkan på MR-dagarna >>

Café Östgruppen

Vi bedriver även en regelbunden kaféverksamhet med varierande teman, en mindre och intimare typ av arrangemang med bredare geografiskt fokus och mindre formell utformning. Vi ägnar ofta dessa tillfällen till frågor och länder som vi inte alltid har möjlighet att belysa i vår bredare verksamhet, och då och då faller ljuset på Norra Kaukasus-regionen.

Mer om Café Östgruppen >>

Kampanjer med fokus på Norra Kaukasus

Mer information kommer…

Stöd Östgruppen!

Vill du bli medlem eller stödja vår verksamhet på annat sätt?

Mer om hur du kan stödja oss >>