telefonsamtal

I mediaVitryssland
"...Man räknar med att telefoner är avlyssnade i den mån regimen har intresse av det och att man kan läsa e-post. Både telefonsamtal och mejl förekommer som bevismaterial i rättegångar av politisk art', säger Martin Uggla till DN.se..." Dagens Nyheter 
LÄS MER »