solidarity

BelarusVitryssland
OBS! Sista datum för inlämnande av tävlingsbidrag har passerats! 60 Bidrag har lämnats in. Finalister kommer att tillkännages i mitten på februari på tävlingens hemsida. --------------------------------- ”Belarus in Focus 2012” är en tävling för journalister som skriver om Belarus (Vitryssland). Syftet är att belöna journalister som presenterar Belarus ur ett nytt
LÄS MER »