Europas sista diktatur

I mediaVitryssland
"...Men hur förhåller sig egentligen medborgarna till situationen i landet som också går under benämningen Europas sista diktatur? Frågan diskuterades av flera vitryska författare under Bokmässan i Göteborg.[...] Medias roll i kontrollen över informationsspridningen i landet är något som också diskuteras då Martin Uggla, som arbetar med människorättsfrågor i Vitryssland, bjuder
LÄS MER »
I mediaVitryssland
"...Belarus ligger i östra Europa och gränsar till Ryssland, Ukraina, Lettland och Litauen. Landet omnämns ofta som Europas sista diktatur [...] ' Att det kallas så är befogat men det är viktigt att veta vad det innebär i praktiken och i den belarusiska kontexten. Gemene man i Belarus går inte runt
LÄS MER »

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.