Centerpartiet

ÖstgruppenPressmeddelanden
En enkät som Östgruppen genomfört inför riksdagsvalet visar att Miljöpartiet och Kristdemokraterna förespråkar en rejäl höjning av Sveriges demokratistöd till Ryssland. Också Socialdemokraterna tycks vara öppna för en ökning jämfört med dagens nivå. Moderaterna besvarade inte enkäten. - Det är glädjande att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring
LÄS MER »