Östgruppens årsmöte 2021

Torsdag den 26 augusti kl 18.00 – 20.00 håller Östgruppen sitt årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Östgruppens egen Tobias Ljungvall att berätta om sin nyutkomna bok Rysk November. I november 2019 körde Tobias genom Murmansklänet och Karelen och intervjuade människor ur det ryska civilsamhället. Resultatet blev boken Rysk november utgiven på Ruin förlag, en reseskildring från en del av Ryssland som en svensk publik sällan möter trots att den ligger helt nära våra gränser.

På snöiga vägar kör skribenten Tobias Ljungvall mellan städer och samhällen i nordvästra Ryssland. Han träffar aktivister och journalister, men också företrädare för landets partiväsende och byråkrati. Fram tonar en bild av ett Ryssland långt bort från storstäderna och världspolitiken, av en verklighet där de politiska signalerna från toppen ska omsättas i praktiken och inte alltid går fram helt oförvanskade.

PROGRAM 26/8

18.00
Årsmötesförhandlingar

~19.15
Paus

19.30
Rysk november, författarsamtal med Tobias Ljungvall

20.00
Slut

Boken kommer att gå att köpa till ett förmånligt årsmötespris á 100 kr!

Bland årsmöteshandlingarna ingår styrelsens förslag på handlingsprogram liksom på att instifta ett pris i Östgruppens regi! Även vår innehållsrika verksamhetsberättelse 2020 hör till handlingarna som finns tillgängliga inför mötet. Övriga handlingar delas ut på plats.

Årsmötet kommer att hållas i eller utanför Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Utomhus på gården vid tjänligt väder och annars inne i biblioteket på bottenvåningen. Vägbeskrivning hittar du på Solidaritetshuset hemsida.

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG! Det gör du mejlledes till [email protected]. För att ha närvaro- och rösträtt krävs att du är betalande medlem. Så om du glömt av att betala årets medlemsavgift är det hög tid att göra det nu!

Varmt välkommen!

Bild: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rulla till toppen