Östgruppen på Globala Torget 2021!

Varmt välkomna till Östgruppens seminarier den 23-24 september!

I samband med årets Bokmässa kommer Östgruppen att finnas på plats vid Globala Torgets digitala scen. Seminarierna lyfter vad det gångna året inneburit för möjligheterna till en positiv demokratiutveckling i Belarus, kvinnor inom den belarusiska demokratirörelsen, samt civilsamhällets roll inför det ryska parlamentsvalet och vad den ryska agentlagen innebär för demokratirörelsens framtid.

Medverkar i seminarierna gör Julia Mickevitj, feminist, politisk aktivist och förbundssekreterare i ABF Belarus, Pavel Tjikov, verkställande direktör för människorättsorganisationen Agora, samt Stanislav Andrejtjuk, medordförande i den ryska valobservatörgruppen Golos.

Du kan se alla seminarier på Facebook (via Östgruppens, Globala Torgets, samt Världskulturmuseets sidor) samt via Globalatorget.se.

Östgruppens seminarieprogram finner du nedan. Vill du se mer av det som händer på Globala Torget? Du hittar deras fullständiga program hittar du här.

23 september

11:50 – 12:20, Kvinnor inom den belarusiska demokratirörelsen
Hitta evenemanget på Facebook.

Sedan det omstridda presidentvalet i Belarus 2020 har den belarusiska demokratirörelsen vuxit sig allt större med ett brett folkligt stöd. Kvinnor har funnits i spetsen av denna rörelse och varit drivande krafter i protesterna samt för en demokratisk politisk utveckling. Hur har dessa framträdande roller påverkat synen på kvinnliga aktivister, ledare och politiker? Och vad innebär det för den demokratiska utvecklingen i Belarus?

Medverkande: Julia Mickevitj, feminist, politisk aktivist och förbundssekreterare i ABF Belarus.
Moderator: Lana Willebrand, Styrelseledamot, Östgruppen
Språk: engelska

15:50 – 16:20, Vad innebär den ryska agentlagen för demokratirörelsens framtid?
Hitta evenemanget på Facebook.

Den ryska agentlagstiftningen har vidgats och enskilda individer som ägnar sig åt ”politisk verksamhet” och tar emot pengar från utlandet kan föras upp på listan över utländska agenter. All verksamhet som bedrivs av en utländsk agent ska årligen anmälas i förväg, varpå myndigheterna kan stoppa delar av eller hela den planerade verksamheten.
Detta innebär ett dramatiskt försvårande av det ryska civilsamhällets arbete, då att inte följa ett sådant beslut innebär en risk för att organisationer likvideras. Vilka utmaningar medför förändringarna för den ryska demokratirörelsen och de som stöttar? Hör Pavel Tjikov, verkställande direktör för människorättsorganisationen Agora, i ett samtal om förändringarna i agentlagstiftningen.

Medverkande: Pavel Tjikov, verkställande direktör för människorättsorganisationen Agora
Moderator: Maria Hamberg, Programansvarig Östgruppen
Språk: engelska


24 september

11:30 – 12:00, Civilsamhällets roll inför det ryska parlamentsvalet
Hitta evenemanget på Facebook.

I september 2021 sker nästa parlamentsval i Ryssland, efter vilket 450 platser i statsduman kommer att fördelas. Tidigare parlamentsval har kantats av rapporter om valfusk från oppositionella och civilsamhället, samt gett upphov till omfattande protester i landet.
Hur har civilsamhället agerat inför valet och hur har eventuella protester sett ut och bemötts? Stanislav Andrejtjuk är en av ledarna för rörelsen Golos, Rysslands viktigaste inhemska valövervakare. Hör honom i ett samtal om valet och Rysslands framtid.

Medverkande: Stanislav Andrejtjuk, medordförande i den ryska valobservatörgruppen Golos
Moderator: Tobias Ljungvall, Informationshandläggare Östgruppen
Språk: engelska

12:05 – 12:30, Går Belarus mot demokrati?
Hitta evenemanget på Facebook.

Vad har det gångna året inneburit för möjligheterna till en positiv demokratiutveckling i Belarus? Å ena sidan har en stark folklig mobilisering ägt rum, där människor från breda folklager visat sitt missnöje med regimen och engagerat sig i proteströrelsen. Å andra sidan har regimen svarat med våld och repression i större omfattning än på länge.
Så hur ser framtidsutsikterna ut? Kommer regimen att lyckas återupprätta sin kontroll, eller är det bara en tidsfråga innan den faller? Vilka faktorer avgör den fortsatta utvecklingen i Belarus? Medverkar i samtalet gör Julia Mickevitj, feminist, politisk aktivist och förbundssekreterare i ABF Belarus.

Medverkande: Julia Mickevitj, Förbundssekreterare, ABF Belarus
Moderator: Lana Willebrand, Styrelseledamot, Östgruppen
Språk: engelska

Rulla till toppen