Östdagarna: Mänskliga rättigheter 30 år efter Sovjetunionens fall

Välkommen till årets Östdagar!

Den 16-18 november går årets Östdagar av stapeln. Ett tre dagar långt evenemang där situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus, Ryssland och Ukraina belyses genom inbjudna människorättsförsvarare, journalister och civilsamhällesaktiva från de olika länderna.

Det är i år 30 år sedan Sovjetunionens upplösning. Evenemanget behandlar de dagsaktuella utmaningar och möjligheter som råder i respektive land, men blickar även tillbaka på hur situationen utvecklats i de olika länderna sedan Sovjetunionens upplösning. Hur skiljer sig utvecklingen i de olika länderna åt och vilka likheter finns?

Varmt välkommen till tre dagar fyllda av seminarier och aktiviteter! Nedan hittar du programmet i sin helhet.

Anmäl dig senast den 14 november, länkar till anmälan hittar du i respektive block. Vänligen observera att detta är ett fysiskt evenemang och att lokalen för evenemanget varierar.

Du hittar evenemanget på Facebook HÄR

Programmet uppdateras löpande. Till följd av rådande pandemi kan programmet komma att ändras.

Tisdag 16 november

Invigningskväll

Tid: 18:00-21:00
Plats: Index, Kungsbro strand 19, 112 26 Stockholm
Anmäl dig till kvällen här.

Identitet och självbild 30-år efter Sovjetunionens fall 

Malcolm Dixelius, journalist och dokumentärfilmare, delar med sig av minnen från Sovjetunionens upplösning, då han tjänstgjorde som Moskva-korrespondent för SVT. Vilka stämningar och förväntningar på framtiden rådde då? Hur såg folk i olika delar av imperiet på det som skedde, och vad tänkte han själv om framtiden? Vi fortsätter sedan kvällen med ett samtal med inbjudna gäster och försöker ringa in hur identitet och självbilder har utvecklats och förändrats under de år som gått sedan dess. Hur ser man på sig själv idag i Ryssland, Belarus och Ukraina? Vi avslutar med mingel med våra långväga gäster och musik.

Medverkande:
Malcolm Dixelius, svensk journalist, dokumentärfilmare och Rysslandskännare
Per-Anders Rudling, docent i historia vid Lunds Universitetet (via länk)
Lesia Rudnik, ordförande Sveriges Belarusier
Katerina Zolotova, skribent och redaktör

Moderator:
Jon Fridholm, Östgruppen

Språk:
Svenska

Onsdag 17 november

Föreningsfrihet (del 1)

Tid: 08:30-13:00
Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm
Anmäl dig till förmiddagens seminarier här.

08:30-09:00    Registrering
09:00-10:30    Ryssland: Agentlagen – trycket mot det civila samhället trappas upp

Det ryska justitiedepartementets listning av ”utländska agenter” fortsätter. Lagstiftningen har expanderat och i tillägg till medier och organisationer riktar den sig nu även mot privatpersoner och verksamhet utan formell registrering. Vilken effekt har de riktade lagarna haft och vilka andra aktuella utmaningar står det ryska civilsamhället inför? Finns det några fungerande motstrategier eller andra ljusglimtar i det mörker som tycks ha lägrat sig? Östgruppen presenterar en aktuell rapport på temat föreningsfrihet i Ryssland och samtalar med inbjudna gäster.

Medverkande:
Anna Sevortian, EU-Russia Civil Society Forum
Olga Romanova, journalist och ordförande för människorättsorganisationen ”Ryssland bakom galler”

Moderator:
Maria Hamberg, Östgruppen

Språk:
Ryska tolkat till svenska

10:30-11:00    Paus
11:00-12:30    Belarus: Ett civilsamhälle i spillror

Regimen i Belarus håller det oberoende civila samhället ansvarigt för förra höstens massprotester. Under sommaren och hösten har mer än 250 organisationer likviderats. Många av de personer som har burit upp det civila samhället har valt att lämna landet efter husrannsakningar och förhör. Några har fängslats och riskerar långa fängelsestraff. Samtidigt har flertalet stängda organisationer deklarerat att de avser fortsätta sitt arbete. Vad återstår egentligen av det civila samhället, i och utanför Belarus. Hur allvarlig är situationen?

Medverkande:
Volha Smoljanka, Lawtrend (via länk)
Natallia Satsunkievitj, Människorättscentret Vjasna
Aleh Ahejeu, oberoende belarusiska journalistförbundet BAZj

Moderator:
Lana Willebrand, styrelseledamot Östgruppen

Språk:
Ryska tolkat till svenska

12:30-13:00     Gemensam kampanjaktivitet (frivilligt)

LUNCHPAUS

Föreningsfrihet (del 2)

Tid: 14:00-17:00
Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm
Anmäl dig till eftermiddagens seminarier här.

13:45-14:00    Registrering
14:00-15:30    Ryssland och Belarus: demokratisering utifrån? – Om utmaningarna för civilsamhälle och opposition i exil

I både Ryssland och Belarus har den tilltagande repressionen och det drastiskt krympande utrymmet gjort det nödvändigt för många i civilsamhället att emigrera. Vad betyder exilen för deras möjligheterna att verka och påverka?  Även stora delar av den tongivande politiska oppositionen har sett sig tvungen lämna sina respektive länder, exempelvis företrädare för fängslade Aleksej Navalnyjs rörelse i Ryssland och den belarusiska presidentvalskandidaten Svetlana Tsikhanouskajas stab. Vilka är utmaningarna med att bedriva opposition i ett land man fysiskt har varit tvungen att lämna? Och omvänt, vilka är fördelarna – för sådana finns kanske också?

Medverkande:
Natallia Satsunkievitj, Människorättscentret Vjasna
Anna Sevortian, EU-Russia Civil Society Forum
Franak Vjatjorka, Senior rådgivare åt Sviatlana Tsichanouskaja (via länk)
Dmitrij Gudkov, rysk oppositionspolitiker i exil (via länk)
m.fl.

Moderator:
Amanda Valentin, Östeuropakännare

Språk:
Engelska

15:30-16:00    Paus
16:00-17:00    Panelsamtal: Mobilisering för demokrati

Utvecklingen i regionen har tagit stora steg bakåt, om man använder respekt för mänskliga rättigheter som måttstock. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det hårdnande klimatet är en tydlig respons på ett utbrett och öppet manifesterat missnöje. Att skruva upp repressionen är ett sätt att öka allmänhetens rädsla och återställa ”ordningen”. Auktoritära ledare har sällan andra verktyg att möta krav på förändring med. Samtidigt urholkar de därmed sin legitimitet ytterligare. Hur kan vi i omvärlden bäst stödja de hårt pressade demokratiska krafter som repressionen riktar sig mot?


Medverkande:
Stefan Ingvarsson, SCEEUS
Martin Uggla, ordförande Östgruppen
Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret
Frida Le Covec Westin, Belarushandläggare UD-EC
Carl Mörner, Rysslandshandläggare UD-EC
Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot (C)

Moderator:
Jon Fridholm, Östgruppen

Språk:
Svenska

17:00                Slut för dagen

 

Torsdag 18 november

Fokus Ukraina

Tid: 08:30-17:00
Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm
Anmäl dig till förmiddagens seminarier här.

08:30-09:00    Registrering
09:00-10:30    Ukraina: Hotspot Krim och Donbass

Den väpnade konflikten i östra Ukraina har fortsatt att prägla vardagslivet för civilbefolkningen i området. Hoten mot den fysiska säkerheten kvarstår och tillgången på mat, läkemedel, boende och skolgång är ännu begränsad. Pandemin och införda resebegränsningar har ytterligare försvårat situationen. På den annekterade Krimhalvön fortsätter förföljelsen av krimtatarer. En av de sista krimtatariska ledarna kvar på Krim häktades i början av september. Ytterligare ett 40-tal personer greps vid FSB:s högkvarter i Simferopol där de samlats för att utkräva information om honom och andra frihetsberövade. Vad händer i Donbass och på den annekterade Krimhalvön? Hur arbetar lokala människorättsförsvarare och vad kan omvärlden göra för att stödja deras arbete?  

Medverkande:
Aljona Lunova, människorättscentret Zmina
Lilja Gimedzji, MR-advokat på Krim (via länk)

Språk:
Ryska tolkad till svenska

10:30-11:00    Paus
11:00-12:00    Ukraina: media och politik i konfliktens skugga

Konflikten med Ryssland fortsätter att kasta skuggor över den politiska utvecklingen i Ukraina. Det nationella säkerhetsrådet stängde tidigare i år flera proryska tv-kanaler. Putins förtrogne i landet, Viktor Medvedtjuk, utreds för landsförräderi samtidigt som en lag avsedd att begränsa hans och andra oligarkers politiska inflytande har trätt i kraft. I juli avgick inrikesminister Arsen Avakov, som beskyllts för att stå nära nyckelpersoner i den högerradikala rörelsen. Enligt företrädare för president Zelenskyjs parti berodde avgången på den haltande utredningen kring det dödliga attentatet mot den belarusiska journalisten Pavel Sjaramets – som oberoende ukrainska journalister fortsätter att gräva fram fakta kring. Hur påverkar den turbulenta politiska situationen oberoende journalistik och det ukrainska civilsamhället?

Medverkande:
Ekaterina Sergatskova, oberoende medieplattformen Zaborona

Moderator:
Alex Voronov, Politisk redaktör Eskilstuna-kuriren och Katrineholms-kuriren

Språk:
Engelska

LUNCHPAUS

Pressfrihet

Tid: 13:00-17:00
Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm
Anmäl dig till eftermiddagens seminarier här.

12:45-13:00    Registrering
13:00-14:30    Belarus: oberoende medier under attack 
Samarrangemang med Reportrar utan Gränser

Belarus är enligt Reportrar utan gränser Europas farligaste land för oberoende journalister. Regimen gör just nu sitt bästa för att utplåna den fria journalistiken helt. Redaktioner, journalister och fackförbund har utsatts för gryningsräder och nedstängningar. Skribenter bötfälls, fängslas och torteras. Många har flytt landet. Vad finns kvar av oberoende media efter myndigheternas attacker? Hur orkar och vågar de journalister som ännu är verksamma i landet fortsätta arbeta? Vad kan omvärlden göra?  

Medverkande:
Aleh Ahejeu, oberoende belarusiska journalistförbundet BAZj
Johanna Melén, Sveriges Radios Moskvakorrespondent

Moderator:
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser

Språk:
Ryska tolkat till svenska

14:30-15:00    Paus
15:00-16:30     Ryssland: att utmana statens propaganda

De som granskar makten lever farligt i Ryssland. Trakasserier och hot är en del av många journalisters vardag. Regimens ökande kontroll över Internet i kombination med en striktare agentlag gör att oberoende digitala kanaler kan släckas och enstaka bloggare och journalister stämplas som utländska agenter. Den populära oberoende kanalen ”Regn” är numer utländsk agent vilket gör det svårare att verka och få ut sin information till allmänheten. Vilka möjligheter finns idag för den ryska allmänheten att få tillgång till oberoende journalistik? Kan vi vänta oss fler kontrollerande åtgärder från myndigheterna? Hur kan omvärlden stötta?   

Medverkande:
Sergej Smirnov, Mediazona (via länk)
Olga Romanova, journalist och ordförande för människorättsorganisationen ”Ryssland bakom galler”
Veronica Menjoun, Fojo (TBC)

Moderator:
Martin Uggla, Östgruppen

Språk:
Ryska tolkad till svenska

 

Solidaritetskväll för Belarus

Tid: 18:30-21:00
Plats: Index, Kungsbro strand 19, 112 26 Stockholm
Anmäl dig till kvällen här.

18:30-21:00     Solidaritetskväll för Belarus

Idag, över ett år efter det ogiltigförklarade valet, finns det över 800 politiska fångar i Belarus. Sedan förra sommaren har breda folklager engagerats och fortsatt att verka för ett demokratiskt och fritt Belarus. Regimen har svarat med ett oproportionerligt bruk av repression och våld. Vad innebär det att vara frihetsberövad och hur ser situationen för politiska fångar ut i Belarus idag? Hör om de solidaritetshandlingar som skett i Belarus och internationellt, och vad du kan göra för att stödja de som verkar för ett demokratiskt och fritt Belarus. Kvällen fortsätter med att konstnären Ludmila Christesevas och aktivisten Madame Zhu Zhu presenterar konstinstallationen ”Rött-vitt byk”.  Vi avslutar med mingel och livemusik av bandet ”Karma Look”.

Medverkande:
Natallia Satsunkievitj, Människorättscentret Vjasna
Aleh Ahejeu, oberoende belarusiska journalistförbundet BAZj
Dimitri Vasserman, styrelsemedlem Sveriges belarusier och representant för Belarusiska folkets ambassad i Sverige

Moderator:
Martin Uggla, Östgruppen

Språk:
Svenska och ryska tolkad till svenska, eventuellt lite engelska på det.

Rulla till toppen