Kallelse till extra årsmöte

Östgruppen kallar till ett extra årsmöte torsdagen den 1 december kl.18:00.  

Adress: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, entréplan lokal “Draken”.   

 Dagordning:  
-Val av Ordförande/ordföranden.  
-Fyllnadsval.  

Efter mötet presenterar journalisten och författaren Stig Fredrikson sin nya bok ”Sista ordet. Ryska regimkritiker mot makten”. Det kommer att finnas mat till självkostnadspris för den som önskar (meddela i samband med anmälan om du vill ha mat).   

Obligatorisk anmälan senast den 27e november till [email protected].  
Det går också att delta digitalt via Zoom. Skriv ”deltar digitalt” i anmälan om du önskar göra det.   

Ur Östgruppens Stadgar:  

§6 Omröstning vid årsmöte  
6.1 Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som har betalat årsavgiften för föregående och innevarande verksamhetsår, en röst. Röstlängd skall upprättas före mötets början. För att ingå i röstlängden skall anmälan till årsmötet ha inkommit senast tre dagar före årsmötet. Anmälan som sker efter detta kan godkännas av årsmötet.  

 Varmt välkomna!  
 
Hälsningar,
Östgruppen

Rulla till toppen