Fokus Ukraina: #TerritoriesArePeople  

For English, scroll down!

Inför ettårsdagen av Rysslands fullskaliga invasionskrig bjuder Östgruppen in till ett samtal om det viktiga arbete som det ukrainska civilsamhället bedrivit under det gånga året. Under kvällen kommer vi att få möta personer som hjälper civila att evakuera, dokumenterar människorättsbrott och organiserar volontärer på plats. En del av samtalet kommer att handla om hur kriget påverkar människorättssituationen på den ockuperade Krimhalvön.  

Vi kommer att presentera kampanjen #TerritoriesArePeople (Territorier är människor) genom vilken Östgruppen tillsammans med 11 ukrainska organisationer och rörelser uppmärksammar människorättskränkningar i ockuperade delar av Ukraina. Den som vill kan engagera sig i kampanjen. Vi förklarar hur. 

Medverkande:  

Anna Platunova, ordförande för ”Helping to Leave” – ett Ukrainskt initiativ som initierades samma dag som den storskaliga ryska invasionen inleddes. ”Helping to leave” har ett nätverk av mer än 200 volontärer som bland annat hjälper personer i behov av evakuering. Omkring 1000 personer om dagen får stöd och hjälp av dem. 

Alina Koltsova, krimtatarisk, aktivist som (via länk) kommer att berätta om krimtatarerna och deras kamp för överlevnad.  

Dina Urich, Helping to Leave, ansvarig för evakuering från tillfälligt ockuperade och återerövrade områden

Språk: svenska och engelska  

Eventuellt tillkommer ytterligare deltagare. Vi uppdaterar informationen löpande.

OBS!: obligatorisk föranmälan. Anmäl dig till [email protected] (skriv ”Ukrainaevenemang” i rubriken). Tid: Kl. 18:00 den 23:e februari Plats: lokal Draken, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. 

Varmt välkomna!  


English:

Focus Ukraine: #TerritoriesArePeople

Ahead of the one-year anniversary of Russia’s full-scale invasion, Östgruppen invites you to a conversation about some of the difficult tasks that Ukrainian civil society organizations have accomplished during the past year. We have invited guests who will share their experiences of working with evacuations of civilians, documenting human rights violations and organizing local volunteers. Part of the conversation will also be dedicated to the human rights situation in the occupied Crimea in the shadow of the war.

We will also present the campaign #TerritoriesArePeople through which Östgruppen, together with 11 Ukrainian organizations and movements, draws attention to human rights violations in occupied parts of Ukraine. Anyone can join the campaign. The details on how to do so will be provided during the meeting.

Participants:

Anna Platunova, chairperson of ”Helping to Leave” – a Ukrainian initiative launched on the day of Russias full-scale invasion. ”Helping to leave” have a network of more than 200 volunteers who, among other things, help people in need of evacuation. About 1000 people a day receive support and help from ”Helping to leave”.

Dina Urich, Head of evacuation from temporarily occupied and deoccupied territories, Helping to Leave.

Alina Koltsova, activist who will tell about the Crimean Tatars and their struggle for survival. 

Language: Swedish and English

Register to the seminar by email: [email protected] (Subject: ”Ukrainaevenemang”)

Rulla till toppen