Film och (Zoom-)samtal: ”Enemies of the people”

För svenska, se nedan

”Enemies of the people” once again: why do Russian authorities want to shut down Memorial?

Memorial is the oldest human rights organisation in Russia, one that has become a symbol of civil society. In December, the Russian Supreme court decided to shut down Memorial International and its member organisation Human Rights Center Memorial. We are planning to screen a documentary about Memorial, hoping that you want to learn more about what is happening to civil society in Russia, so that many more protest against the development. Only then can we end the liquidation of Memorial and other civil society organisations in Russia.

This documw remaining independent media outlets in Russia. TV Rain interviewed thosentary was produced by TV Rain, one of the fee who founded Memorial just a couple of years before the dissolution of the Soviet Union. How was it possible for a small group of dissidents to gather and preserve the forbidden memories of the Gulag? And what will happen to the database with victims of persecution in the USSR if the organisation is shut down?

Before the documentary, we will show a pre-recorded opening speech by Nobel Peace Prize Laureate Dmitry Muratov. The screening will be followed by a short discussion between journalist Stig Fredrikson and Anna Dobrovolskaya from Memorial, where you can also ask questions.

The event will be in English and held in Zoom and is hosted by Östgruppen in cooperation with Right Right Livelihood.

Register to the event here:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0qABCyTaQi6HZOO2kICcYg

“Folkets fiende” – varför vill ryska myndigheter stänga ner Memorial?

Dokumentärfilm och diskussion om och med Memorial

Memorial är den äldsta organisationen för mänskliga rättigheter i Ryssland med starkt symbolvärde för civilsamhället. I slutet av december beslöt Högsta Domstolen i Ryssland att Internationella Memorial liksom Memorials center för mänskliga rättigheter måste lägga ner sin verksamhet. Vi planerar att visa en dokumentärfilm om Memorial och hoppas att du vill lära mer om vad som händer med civilsamhället i Ryssland för att vi ska bli många som protesterar mot utvecklingen. Bara så kan vi sätta stopp för nedstängningen av Memorial och andra civilsamhällesorganisationer i Ryssland.

Den här dokumentärfilmen producerades av TV Rain, en av få oberoende media som fortfarande finns kvar i Ryssland. TV Rain har intervjuat de som endast några år innan Sovjetunionen föll samman startade Memorial. Hur var det möjligt för en liten grupp att samlas för att bevara förbjudna minnen från Gulag? Och, vad kommer att hända med databasen över alla offer för den politiska repressionen under Sovjettiden om Memorial stängs ner?

Innan filmen visas ett inspelat uttalande från Nobels Fredspristagare, Dmitry Muratov, och efter filmen blir det ett kortare samtal mellan Stig Fredrikson och Anna Dobrovolskaja från Memorial där du också kan ställa frågor.

Evenemanget kommer att hållas på engelska via Zoom och är ett samarrangemang mellan Östgruppen och Right Livelihood.

Anmäl dig här:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0qABCyTaQi6HZOO2kICcYg

Rulla till toppen