Demonstation ”Disaster Day” – Митинг «День Беды»

(English and Russian below )

Demonstrationen kommer att äga rum framför den Ryska ambassaden kl. 17.00 på måndag den 9 maj.

Vi, medborgare i Ryssland som nu bor utomlands, har ingen moralisk rätt att tiga:

☞ Inför ett omedelbart förbud mot att köpa gas och olja från Putins Ryssland.
☞ Ge ekonomiskt och juridiskt stöd till människorättsorganisationer och medborgare som protesterar mot kriget.
☞ Släpp alla politiska fångar i Ryssland fria.
☞ Avskaffa censuren i Ryssland.

Ära till Ukraina! Frihet till Ryssland! Stoppa kriget!

_________________________________________

The demonstration will take place in front of the Russian Embassy at 5 PM.

We, citizens of Russia that now live abroad, have no moral right to stay silent. On May 9 we invite everybody to support us and our demands:

☞ Impose immediate ban on buying gas and oil from Putin’s Russia.
☞ Provide financial and legal support to human rights organizations and citizens who protest against the war.
☞ Release political prisoners in the Russian Federation.
☞ Cancel military censorship in the Russian Federation.

Glory to Ukraine! Freedom to Russia! Stop the war!

________________________________________

Демонстрация состоится у здания посольства РФ в 17:00.

Путин много лет превращал праздник победы над фашизмом в день русского реваншизма и империализма. День Победы превратился в День Беды, ведь от имени России сегодня совершаются чудовищные кровавые преступления.

Наши требования:

☞ Немедленный запрет на покупку нефтепродуктов у путинской России.
☞ Оказать финансовую и правовую поддержку организаций и граждан, протестующих против действий путинского режима.
☞ Освободить политзаключенных в РФ.
☞ Отменить военную цензуру в РФ.

Слава Украине! Cвободу России! Нет войне!

Rulla till toppen