Tag Archives: Blogg

Ryska rättigheter – Östgruppens nya blogg om Ryssland

Published Östgruppen, Pressmeddelanden, Ryssland , , , , , , , ,

I dag lanserar Östgruppen ”Ryska rättigheter”, en ny blogg om mänskliga rättigheter i Ryssland. Syftet är att bidra till ett ökat fokus på mänskliga rättigheter i den svenska debatten om utvecklingen i Ryssland. – Vi vill bredda diskussionen med ett perspektiv som tyvärr alltför ofta kommer i skymundan i Rysslandsdebatten, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla. På den nystartade bloggen sprider… Continue reading

Östgruppens ordförande bloggar om Vitryssland

I syfte att sprida information om utvecklingen i Vitryssland har Östgruppens ordförande Martin Uggla startat “Belarusbloggen”. Korta kommentarer och notiser kommer på bloggen att varvas med mer djuplodande inlägg med fakta- och bakgrundsmaterial.

– Det saknas idag en regelbunden svenskspråkig bevakning av utvecklingen i Vitryssland. Tanken är att bloggen ska bli en användbar informationskälla för svenskar som intresserar sig för landet, säger Martin Uggla.

Adressen till Belarusbloggen är vitryssland.wordpress.com