Första oönskade organisationen i Sverige

Av Maria Hamberg
Programansvarig för Ryssland på Östgruppen. Maria har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Kaukasus.

Antikrigskommittén i Sverige – Russians against war, stämplades igår som oönskad organisation av den ryska riksåklagaren. Det är den första svenska organisationen som klassats som oönskad i Ryssland. Tidigare har organisationer från flera europeiska länder klassats som oönskade i Ryssland, men svenska organisationer har hittills varit förskonade. Med gårdagens besked har alltså den trenden brutits.

I somras förklarade ryska utrikesdepartementet SIDAs och Svenska Institutets arbete i Ryssland som oönskat, men då lagen stipulerar att enbart icke-statliga organisationer kan klassas som oönskade var det snarast en politisk markering. Vi var dock många som tolkade det som en indikation på att dagen närmat sig då vi skulle få se den första svenska organisationen klassas som oönskad i Ryssland. För några veckor sedan meddelade så ordförande för Dumans utredningskommitté mot utländsk inblandning att man identifierat flertalet potentiella oönskade organisationer i Europa och bland de länder han räknade upp att de befann sig i nämndes Sverige. Det återstår ännu att se om Antikrigskommittén i Sverige var den enda svenska organisationen som fanns med på hans lista eller om det är fler som kommer att klassas som oönskade inom kort.  

År 2015 infördes lagen om ”oönskade organisationer” som förbjuder internationella organisationer som utgör ett hot mot Rysslands säkerhet att verka på ryskt territorium. Lagen har använts för att inskränka föreningsfriheten i Ryssland genom åren och har i hög grad kommit att användas mot organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Lagen innebär att organisationerna förbjuds verka i Ryssland, samt att ryska medborgare förbjuds ha samröre med dem. I dagsläget är det 73 organisationer som klassats som oönskade.

Om man befinns skyldig till samröre med oönskad organisation så kan man vid andra förseelsen dömas till fyra års fängelse. Om man däremot befinns ha en ledande position i en oönskad organisation så kan du dömas till sex års fängelse direkt vid första ”förseelsen”. För de som samlar in pengar till en oönskad organisation kan det bli fängelse upp till fem år. Även den utländska eller internationella organisation som erbjuder tjänster eller överför pengar till en organisation som klassats som oönskad kan i sin tur komma att klassas som oönskad.

Det är många aktivister inom det civila samhället som genom åren dömts enligt lagen om oönskade organisationer. En handfull har fått se sig ställda inför rätta för upprepade överträdelser. Det mest uppmärksammade fallet rör oppositionspolitikern Andrej Pivovarov som ledde Det öppna Ryssland, klassat som en oönskad organisation. Han greps på ett flygplan som var på väg att lyfta och åtalades, trots att han veckan innan tillkännagett att man lägger ner Det öppna Ryssland i syfte att skydda medlemmarna från fortsatt förföljelse. Pivovarov dömdes i somras till fyra års fängelse och förbud att ägna sig åt politisk verksamhet i åtta år.

Antikrigskommittén i Sverige har bedrivit ett ambitiöst, engagerat och omfattande opinionsbildande arbete mot kriget och Putinregimen i Sverige. De har arrangerat demonstrationer, gatuaktioner, samlat rysktalande till otaliga träffar och på kreativa sätt försökt uppmärksamma kriget och uppmanat att stötta Ukraina. Vi i Östgruppen har vi vid flera tillfällen samarbetat med dem, och tillsammans försökt uppmärksamma repressionen mot oliktänkande i Ryssland och behoven av att erbjuda skydd i Sverige för de som tvingas lämna Ryssland.

Att Antikrigskommittén i Sverige stämplas som oönskade kan tolkas som en varning till de ryssar som väljer att engagera sig mot kriget även utanför landets gränser. För de ryssar som idag är engagerade i Antikrigskommittén i Sverige innebär deras ställningstagande emot kriget redan en risk som kan leda till rättsliga påföljder om de skulle resa till Ryssland, och gårdagens besked öppnar för att de även kan komma att hållas ansvariga för sitt engagemang enligt lagen om oönskade organisationer. Men det kan också tolkas som ett tecken på att den ryska demokratirörelsens arbete är effektivt även från utlandet då regimen uppenbarligen uppfattar deras verksamhet som ett hot.

Antikrigskommittén i Sveriges vice ordförande Sofia Pereswetoff-Morath kommenterar beskedet på sin facebook-sida såhär:

…allt detta är ett tecken på att regimen är döende. Varje organiserad demokratisk verksamhet (även utomlands) börjar bli ett riktigt hot. Så vi hade rätt. Varje röst räknas. Att samla människor här i Sverige på gator och skrika mot kriget i Ukraina var inte meningslöst! Putin är så rädd för varje liten röst av sanning, för varje liten solidarisk rörelse, att vi får nu denna stämpel ”oönskad organisation i Ryssland.

Från svensk sida är det viktigt att fortsätta – och intensifiera – stödet för det ryska civilsamhället såväl inom som utanför Rysslands gränser som motsätter sig kriget och kämpar för att ett annat Ryssland ska bli möjligt i framtiden. Antikrigskommittén i Sveriges arbete är en del i detta. Tillsammans med andra organisationer, individer och initiativ i det ryska civilsamhället sprider de information, opinionsbildar och skapar möjligheter för människor att kanalisera ett engagemang. Så länge de fortsätter kämpa och hittar sätt att nå ut med sitt budskap så finns det fortfarande hopp om en bättre framtid.


Vill du veta mer om lagen om oönskade organisationer? Läs vår rapport, och besök OVD-infos sammanställning över de som klassats som oönskade.

Bidra gärna till vår kampanj ”Stöd Rysslands demokrater!”

Och visa ditt stöd till Antikrigskommittén i Sverige! Följ demsociala medier och uttryck ditt stöd!

Rulla till toppen