Martin och Sofia Uggla lämnar kansliet i höst

Östgruppens ansikte utåt, Martin Uggla, och kanslichef Sofia Uggla kommer att lämna sina tjänster i föreningen. Under våren har Östgruppen omarbetat sin organisationsstruktur och i samband med omstruktureringen har Martin och Sofia valt att avsluta sina tjänster vilket betyder att de arbetar till och med augusti månad ut.

Vi på Östgruppen beklagar detta beslut men är djupt tacksamma för allt som Martin och Sofia har gjort för föreningen genom åren och för det engagemang och den kunskap de har delat med sig av på kansli, i styrelse och till en bredare och växande östengagerad allmänhet. Martin och Sofia kommer att lämna ett stort tomrum efter sig.

Östgruppen kommer givetvis att fortsätta sitt starka engagemang för att stötta människorättsförsvarare i Öst, sprida information om situationen i våra fokusländer och för att påverka beslutsfattare i för oss viktiga och relevanta frågor. Vi välkomnar nya engagerade medlemmar och tar tacksamt emot även andra former av stöd – som nu är viktigare än någonsin med tanke på situationen i vår omvärld! Här hittar du information om hur man blir medlem och swishar en gåva.

Trevlig sommar önskar vi på Östgruppen!

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.