Östgruppen tilldelas fredspris

Svenska Freds- och skiljedomsföreningens utmärkelse Eldh-Ekblads fredspris går i år till Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Det är mycket hedrande för oss. En av utgångspunkterna för Östgruppens arbete är övertygelsen om att demokrati och mänskliga rättigheter har stor säkerhetspolitisk relevans. Vi ser vårt arbete som både konfliktförebyggande och fredsfrämjande och det gör oss väldigt glada och stolta att detta arbete uppmärksammas av Svenska Freds med en så fin utmärkelse, säger Martin Uggla, Verksamhetschef på Östgruppen.

Svenska Freds skriver i sitt pressmeddelande om utmärkelsen att Östgruppen under många år har varit ”en tydlig röst och stark opinionsbildare för civilsamhällets avgörande betydelse för demokrati och mänskliga rättigheter. I samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 initierade Östgruppen en blixtaktion i protest mot kriget med tal utanför den ryska ambassaden i Stockholm. De har därefter varit en fortsatt stark röst för de diplomatiska alternativen för fred, för deras partnerorganisationers utsatthet och för betydelsen av att ge dem fortsatt stöd i sitt allt svårare arbete.”

– I en tid då situationen blivit allt svårare för civilsamhället att verka i Östeuropa har Östgruppen varit en fortsatt tydlig opinionsbildare och nödvändig röst för vikten av att fortsätta stötta freds-, demokrati- och människorättsaktivister i såväl Ryssland som Belarus. De är oerhört värdiga mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Eldh-Ekblads fredspris delas ut vid en ceremoni den 21 maj 2022, i samband med Svenska Freds kongress.

Om Eldh-Ekblads fredspris
Fredspriset instiftades 1960 till minne  av Nils Eldh och Signe Ekblad-Eldh. Enligt reglerna ska ”ett årligt penningpris delas ut till den svenska författare eller föreläsare, som i sin verksamhet under den treårsperiod, som ska ha föregått prisutdelningen, i fredsvänlig anda bäst kartlagt de psykologiska och materiella orsakerna till krig, särskilt sammanhangen i orsakskedjan rädsla – rustningar – aggressivitet – krig, eller som eljest på annat utomordentligt sätt verkat för stiftelsens ändamål: att främja fred och samförstånd mellan folken”.

Rulla till toppen