Gemensamt uttalande med anledning av att rättegångsförhandlingarna mot Vjasna-medarbetare inleds idag

Tio stiftelser och människorättsorganisationer, däribland Östgruppen, gick idag ut med ett gemensamt uttalande med anledning av de rättegångsförhandlingar mot det belarusiska människorättscentret Vjasnas volontärsamordnare Marfa Rabkova och volontären Andrej Tjapjuk som inleds i en domstol i Minsk idag. Både Marfa och Andrej har varit frihetsberövade i 18 månader och tillhör den växande skaran politiska fångar i Belarus. Åtalen mot dem är politiskt motiverade och de rättegångsförhandlingar som idag inletts sker inför lyckta dörrar. Utsikterna för en rättvis prövning bedöms vara minimal.

Marfa Rabkova – vars hälsa har försämrats drastiskt under tiden i häkte – står åtalad på tio punkter, bland annat för organisering och finansiering av aktiviteter som grovt stört den allmänna ordningen. Hon riskerar ett fängelsestraff på sammanlagt upp till 20 år om hon fälls på samtliga punkter. Andrej Tjapjuk är åtalad på två punkter, bland annat för upplopp, och riskerar ett straff motsvarande 8 år i fängelse. I själva verket är gripandena och de åtal som nu prövas en hämnd för deras fullt legitima arbete för att försvara grundläggande mänskliga rättigheter i landet. Marfa har koordinerat volontärinsatser för att bevaka fredliga demonstrationer och politiskt motiverade rättegångar och Andrej har själv deltagit i motsvarande aktiviteter.

Undertecknande organisationer fördömer rättsärendena mot Marfa och Andrej och ger dem båda sitt fulla och odelade stöd. Läs uttalandet i sin helhet här.

Undertecknare:
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory)
The Norwegian Helsinki Committee
Human Rights House Foundation (HRHF)
Right Livelihood
Östgruppen
Civil Rights Defenders
Human Rights Watch
The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House
Front Line Defenders

Rulla till toppen