Stryp inte kontakterna med Ryssland

Av Maria Hamberg
Programansvarig för Ryssland på Östgruppen. Maria har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Kaukasus.

De europeiska sanktionerna mot Ryssland saknar motstycke och flera av de fattade besluten har välkomnats som efterlängtade åtgärder som många demokratiaktivister väntat på i flera års tid. Det är bra att Europa tar ställning emot kriget och äntligen börjar använda ekonomiska sanktioner mot den ryska eliten på allvar, men de införda sanktionerna riskerar också att omöjliggöra verksamhet som på sikt kan leda till en demokratisk utveckling i Ryssland och riskerar att isolera det ryska folket på ett sätt som inte gynnar någon. 

Knappast någon ifrågasätter behovet av att införa hårda sanktioner mot den ryska makteliten och samtidigt ge ökat stöd till de demokratiska krafterna och erbjuda fortsatta möjligheter till utbyten för vanliga ryssar. Men som flera av sanktionerna ser ut idag så slår de skoningslöst mot alla lager i det ryska samhället och följderna riskerar bli att inga utbyten med Ryssland går att genomföra längre och att det blir enormt svårt att fortsätta stödja civilsamhället i landet. Redan nu börjar vi se konsekvenserna.

Just att stödja det civila samhället och skapa så många möjligheter till utbyten med det ryska folket som möjligt är bland det viktigaste vi kan göra för att bidra till en långsiktig fredlig värld och demokratisk utveckling i Ryssland. Detta är ett arbete som pågått mellan det europeiska och ryska civilsamhället fram tills nu och som så smått börjat att visa sig ge resultat i form av en gryende medvetenhet och motstånd mot regimen bland främst unga ryssar. Beroende på hur länge kriget och sanktionerna kan pågå riskerar vi att förstöra det som börjat byggas upp. Om vi upprätthåller sanktionerna så som de ser ut idag riskerar vi att helt isolera det ryska folket under en obarmhärtig diktator som strypt tillgången till all oberoende media där enbart anti-västlig propaganda finns att tillgå. Varifrån ska den vanlige ryssen få tillgång till en annan världsbild? Risken finns att detta kan resultera i ett allt tystare och mer radikaliserat Ryssland i motsats till den folkliga helomvändelse som vissa isolationsförespråkare verkar hoppas på. Genom olika typer av utbyten mellan svenskar och ryssar kan vi däremot ge dem möjlighet ett bekanta sig med oss och våra samhällen och se med egna ögon att mycket av propagandan de matas med hemmavid är felaktig. Mänskliga möten bygger en bättre värld.

Naturligtvis ska vi göra vad vi kan för att få ett slut på det fasansfulla kriget i Ukraina och sluta upp bakom Ukrainas kamp som även är en förutsättning för allas vår frihet, fred och demokrati. Men vi måste också kunna hålla huvudet kallt, tänka långsiktigt och inte fatta förhastade beslut som riskerar få förödande konsekvenser.

De stoppade flygförbindelserna mellan våra länder riskerar dessutom att slå emot den modiga ryska demokratirörelsen som just nu kämpar mot kriget trots enorma risker. I flera års tid nu har jag dagligen på nära håll sett hur människor i Ryssland försökt protestera mot den sittande regimen på allehanda sätt vilket inte sällan resulterat i fängelsestraff, landsflykt, svartmålning, ständiga trakasserier från myndigheterna, ett liv under enorm psykisk stress. Dessa människor har trots riskerna stannat kvar och fortsatt tala med människor, informera om övergrepp och rättigheter och engagera folk för ett friare samhälle. Många av dessa ofantligt modiga människor kommer att stanna kvar även nu och fortsätta sitt arbete så gott det går. För de ryska demokratiaktivisterna har vetskapen om att det är möjligt att lämna landet i all hast om saker en dag skulle ställas på sin spets alltid varit en avgörande faktor för att våga fortsätta uttrycka sina åsikter om känsliga frågor. När repressionen nu tilltar med orkanstyrka i Ryssland är det av yttersta vikt att flyktvägarna kan hållas fortsatt öppna så att man snabbt kan ta sig ut om den dagen kommer. Sveriges politiker bör därför verka för att möjliggöra och upprätthålla goda reseförbindelser med Ryssland, och noggrant följa införda sanktioners effekter för att snabbt kunna korrigera misstag och slopa de sanktioner som resulterar i svåra konsekvenser för det ryska civilsamhället.

Rulla till toppen