Östgruppen efter nedstängningen av Memorial: Agera kraftfullt!

Idag fattade Högsta domstolen i Ryssland beslutet att stänga ner människorättsorganisationen Memorial. Beslutet fattades på grundval av upprepade förseelser mot den så kallade agentlagen.

Dagens beslut att tvångslikvidera Memorial är politiskt och bör upphävas, säger Martin Uggla, ordförande i Östgruppen. Memorial är en symbol för hela den ryska människorättsrörelsen och att stänga ner dem är en öppen attack mot hela det oberoende civilsamhället i Ryssland.

Memorial har under de senaste åren bötfällts för att ha brutit mot agentlagen vid ett flertal tillfällen på grund av att man inte märkt ut i allt sitt material att de ryska myndigheterna anser dem vara en utländsk agent. Dagens beslut om tvångslikvidering gäller den del av Memorial som arbetar med att utreda och bevara minnet av de som fallit offer för Sovjetunionens brott, men en process om att stänga ner även Memorials människorättscentrum som arbetar med människorättsövergrepp i dagens Ryssland pågår också. Ett beslut om en eventuell tvångslikvidering av dem väntas mest troligt under morgondagen.

Agentlagen har sedan den infördes år 2012 använts som ett instrument för att försvåra och tysta det oberoende civilsamhällets arbete och har genom åren fått allvarliga konsekvenser för det ryska civilsamhällets möjligheter att verka. Under det senaste året har den kommit att tillämpas mot även massmedier och individuella aktivister, och från och med årsskiftet så behöver alla organisationer som stämplats som utländska agenter få sin verksamhet godkänd av myndigheterna i förväg, som har rätt att stoppa de delar av verksamheten som anses olämpliga. En organisation som inte följer beslutet och stoppar verksamheten i fråga kan enligt lagförslaget stängas av myndigheterna, vilket öppnar för att fler organisationer inom kort kan komma att följa Memorials exempel.

Det internationella samfundet måste nu omedelbart vidta alla till buds stående medel för att stödja den människorättsrörelse som finns kvar i Ryssland och söka säkra överlevnaden av det ryska civilsamhället. Det ryska civilsamhället behöver vårt stöd mer än någonsin, både i ord och handling. Flera svenska riksdagsledamöter har på ett förtjänstfullt sätt under de senaste veckorna uttryckt sitt stöd för Memorial, ett lämpligt nästa steg vore att höja demokratistödet till Ryssland, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Läs mer om likvideringen av Memorial på iost.nu

Samt om hur agentlagen används i Östgruppens nya rapport

Hör även vår podd med Aleksandra Polivanova från Memorial och se Stig Fredriksson i samtal med henne på vår youtubekanal

Samt titta på Östgruppens film om agentlagen

Rulla till toppen