Ny skrift om Rysslands modiga förändringsagenter

I samband med årets Östdagar 16-18 nov lanserade Östgruppen sin nya rapport om förenings(o)friheten i Ryssland: ”Utländska agenter för förändring”.

Under det senaste året har det antagits en rad nya lagar i den ryska statsduman som drastiskt inskränker föreningsfriheten. Många av lagändringarna utgör en breddning av redan existerande lagstiftning om utländska agenter, andra förstärker lagstiftningen om oönskade organisationer. Bägge dessa lagpaket har kommit att tillämpas i allt högre grad under det senaste året och används för att tysta obekväma röster i det ryska samhället.

Det senaste årets snabba repressiva utveckling i Ryssland riskerar att dramatiskt försvåra förutsättningarna för det oberoende civilsamhället, som under många år redan arbetat i stark motvind. Trots den ökade pressen finns dock många modiga aktörer som är beredda att fortsätta verka för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och för en demokratisk förändring i Ryssland. I Östgruppens nya skrift lyfter vi frågan om föreningsfrihetens efterlevande i Ryssland idag, och om hur vi kan stödja det ryska civilsamhällets viktiga arbete.

Beställ den tryckta rapporten från Östgruppen (du betalar endast frakt) genom att skicka ett mejl till [email protected] med förfrågan, namn och adress, eller ladda ned en pdf genom länken här nedanför.

Utländska agenter för förändring (rapport 2021)

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.