Foto på Anastasija Sjevtjenko av Vera Olejnikova

Oacceptabel dom mot Sjevtjenko

Av Maria Hamberg
Programansvarig för Ryssland på Östgruppen. Maria har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Kaukasus.

Den ryska demokratiaktivisten Anastasija Sjevtjenko dömdes i går till fyra års villkorlig dom enligt lagen om oönskade organisationer. Hennes enda brott är att hon har utövat sin rätt till yttrande- och föreningsfrihet.

Anastasija Sjevtjenko var tidigare Rostov-vid-Dons lokala samordnare för Öppna Ryssland, en regimkritisk rörelse som grundades år 2014 av oligarken Michail Khodorkovskij och som har varit en synlig och aktiv kraft för ett mer öppet och pluralistiskt politiskt system i Ryssland. Som ledarfigur för rörelsen har Sjevtjenko bedrivit ett aktivt opinionsarbete i Rostov-vid-Don kring demokratifrågor genom att bland annat arrangera politiska debatter, gatuaktioner och föreläsningar om medborgerliga rättigheter. Det är dessa handlingar som ligger till grund för den fällande domen.

Öppna Ryssland stämplades som ”oönskad” organisation våren 2017 enligt lagen om oönskade organisationener som förbjuder internationella organisationer som utgör ett hot mot Rysslands säkerhet att verka på ryskt territorium. Lagen om oönskade organisationer har i hög grad kommit att användas mot organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Förutom Öppna Ryssland så har även amerikanska National Endowment for Democracy, European Platform for Democratic Elections, People in need, Prague civil society centre med flera stämplats som oönskade i Ryssland. Den ryska medborgare som ändå samarbetar med dessa organisationer och genomför den oönskade organisationens program riskerar böter eller vid upprepade förbrytelser – fängelse. Fängelse i fem år var även det som åklagaren yrkat på i Anastasija Sjevtjenkos fall, enbart på grundval av att hon varit engagerad i rörelsen Öppna Ryssland.

I går var det många i Ryssland som drog en lättnadens suck över att det inte blev fängelse och gladde sig åt utfallet. Men att bli dömd till fyra års villkorligt enbart på grund av att man arrangerat politiska debatter borde egentligen inte ses som något annat än fullständigt oacceptabelt.  Det är många ryska aktivister som fått mildare straff för samröre med en oönskad organisation, och det är fler som står på tur. Gårdagens fällande dom mot Sjevtjenko är tyvärr bara det senaste av många fall där vi tydligt ser hur företrädare för demokratirörelsen i Ryssland blir allt mer utsatta och det är viktigt att vi alla nu tydligt tar ställning för rätten till yttrande- och föreningsfrihet. Domen mot Anastasija Sjevtjenko bör upphävas och lagen om oönskade organisationer avskaffas.

(Foto: Vera Olejnikova)

Rulla till toppen