Östgruppen uppmanar Ann Linde: Kräv att Ryssland avskaffar agentlagen!

Sveriges utrikesminister Ann Linde träffar på tisdagen sin ryska kollega Sergej Lavrov. Östgruppen uppmanar henne att i samband med mötet lyfta frågan om den så kallade agentlagstiftningen och kräva att föreningsfriheten respekteras i Ryssland.

– Sveriges regering måste tydligt visa sitt stöd för det ryska civilsamhället och kräva att agentlagen i sin helhet avskaffas och föreningsfriheten respekteras. Lindes möte med Lavrov utgör ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om agentlagen och visa att ett levande ryskt civilsamhälle är av största betydelse för oss i Sverige, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I november presenterades en rad förslag till lagändringar i auktoritär riktning i den ryska statsduman. Många av lagförslagen utgör en breddning av redan existerande agentlagstiftning, och inskränker såväl yttrande- som föreningsfriheten. Flera av förslagen godkändes av Vladimir Putin redan i slutet på december. Ett av de förslag som gått igenom innebär att individer som ägnar sig åt ”politisk verksamhet” och tar emot stöd från utlandet måste registrera sig som utländska agenter och därmed blir tvungna att redovisa även sin privatekonomi för myndigheterna. En annan skärpning av existerande agentlagstiftning innebär att individer som begår upprepade förseelser mot agentlagen ska kunna prövas enligt brottsbalken vilket kan komma att resultera i fängelsestraff.

Ett av förslagen som ännu inte har antagits slutgiltigt stipulerar att all verksamhet som bedrivs av en utländsk agent årligen måste anmälas i förväg och att justitieministeriet kommer att ha rätt att stoppa hela eller delar av den planerade verksamheten. En organisation som inte följer beslutet och stoppar verksamheten i fråga kan enligt lagförslaget stängas av myndigheterna. Lagändringarna möjliggör för regimen att godtyckligt förbjuda alla initiativ som kritiserar myndigheters handlande. De riskerar därmed att bli förödande för det ryska civilsamhället som redan befinner sig under hård press. Ryska människorättsförsvarare fruktar att det kan leda till total kontroll över det oberoende civilsamhället.

– Den alltmer inskränkta föreningsfriheten i Ryssland måste uppmärksammas av Sverige och omvärlden. Just civilsamhällets möjlighet att verka är en avgörande förutsättning för att en demokratisk utveckling ska kunna komma till stånd i Ryssland, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

 

Läs om de senaste skärpningarna av den ryska s.k. agentlagen i Tobias Ljungvalls blogginläggiöst.nu.

Företrädare för flera av de viktigaste ryska människorättsorganisationerna efterlyser i en appell till Europarådet reaktioner på de skärpta restriktionerna. Läs mer om appellen här.

Bild: Memorial (https://www.memo.ru/en-us/). På stämpeln står ”инностранный агент” vilket betyder ”utländsk agent”.

Rulla till toppen