Östgruppen värd för möte med Tsichanouskaja

På förfrågan från Svjatlana Tsichanouskaja stod Östgruppen värd för ett möte under hennes besök i Sverige i veckan. Det blev ett inspirerande samtal, till vilket även företrädare från ytterligare några svenska civilsamhällesorganisationer bjudits in. Utöver att ta del av hennes syn på den aktuella situationen i Belarus fick vi också tillfälle att uttrycka vårt starka stöd för hennes och det belarusiska folkets kamp för demokrati samt diskutera hur vi från svensk sida kan stötta denna kamp.