Sida-finansierad lärobok försvarar belarusiska diktaturregimens människorättspolitik

Pressmeddelande från Östgruppen den 25 juni 2020

I en lärobok som den svenska biståndsmyndigheten Sida finansierat, och som riktar sig till belarusiska universitetsstudenter, beskrivs Belarus som framstående på människorättsområdet. Detta trots att landet styrs med järnhand av diktatorn Aljaksandr Lukasjenka sedan mer än 25 år. I en debattartikel i OmVärlden efterlyser Östgruppen en tydligare styrning av Belarusbiståndet så att det inte kan användas till insatser som stärker människorättsbrottslingar.

– Att grovt vilseledande läromedel som försvarar den belarusiska diktaturregimen finansieras med svenska biståndsmedel är oacceptabelt, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Den aktuella läroboken – en antologi med bidrag från flera belarusiska universitetslärare – handlar om de mänskliga rättigheterna och är resultatet av ett Sida-finansierat projekt som det svenska Raoul Wallenberginstitutet driver tillsammans med flera belarusiska universitetet. I boken hävdas bland annat att ”Repuliken Belarus skapar optimala villkor för en harmonisk utveckling och förverkligande av hela systemet för mänskliga fri- och rättigheter”. Den förmedlar också samma kulturrelativistiska syn på mänskliga rättigheter som den belarusiska regimen brukar använda för att avfärda kritik mot de omfattande människorättsbrott som den bär ansvar för.

Under 2020 kommer regeringen att anta en ny biståndsstrategi för Belarus och andra länder inom det så kallade Östliga partnerskapet. Detta styrdokument kommer att vara vägledande för det svenska biståndet under kommande år. Östgruppen uppmanar nu biståndsminister Peter Eriksson (MP) att tydligt styra Belarusbiståndet till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Den nya strategin måste utformas så att svenska biståndsinsatser i Belarus alltid främjar respekten för de mänskliga rättigheterna och aldrig stärker aktörer som bryter mot dem, säger Martin Uggla.

Debattartikeln i OmVärlden finns att läsa här: https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidafinansierad-larobok-forsvarar-regimens-overgrepp-i-belarus/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen