Östgruppen: Sverige och EU måste stoppa allt samarbete med regimen i Belarus!

Pressmeddelande från Östgruppen den 20 juni 2020

Den belarusiska regimen har drastiskt trappat upp sin repression mot oliktänkande i landet. Den pågående presidentvalskampanjen präglas av fusk från regimens sida. Hundratals personer har frihetsberövats under de senaste veckorna, däribland flera av Lukasjenkas främsta politiska motståndare. Rapporter om tortyr i häktena förekommer. Östgruppen kräver nu att Sverige och EU stoppar allt politiskt och ekonomiskt samarbete med regimen i Belarus.

– Lukasjenka visar återigen sitt totala förakt för mänskliga rättigheter och demokratins spelregler. Det måste få återverkningar på Sveriges och EU:s relationer med honom, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Fram till år 2015 villkorades det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU och Belarus med framsteg på människorättsområdet. EU tillämpade då också en omfattande sanktionspolitik mot regimföreträdare med ansvar för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Därefter har EU visserligen fortsatt ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter men samtidigt börjat utveckla konkreta samarbeten med regimen på en rad områden. Östgruppen kritiserade förändringen när den gjordes och uppmanar nu Sveriges utrikesminister Ann Linde att ta initiativ till en återgång till den tidigare politiken.

– Det är uppenbart att EU:s uppmjukade strategi var ett misstag. När villkoret att respektera de mänskliga rättigheterna försvann blev det i praktiken fritt fram för Lukasjenka att fortsätta förtrycka landets befolkning, utan att det kostade honom något, säger Martin Uggla.

Ett av de områden där Östgruppen efterlyser konkret handling från Sveriges regering är biståndet till Belarus, där landets regim är involverad i flera Sida-finansierade insatser.

– Allt svenskt bistånd till belarusiska statliga aktörer bör frysas omedelbart. Det är oacceptabelt att svenska biståndsmedel går till en regim som öppet kränker de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen