Östgruppen på Världsmiljödagen: Försvara miljöförsvararna i Ryssland!

Under årets första fem månader har ett tiotal attacker mot miljöaktivister ägt rum i Ryssland och flera nya rättsprocesser mot miljöförsvarare initierats. Sammanlagt har ryska miljöförsvarare noterat att över 60 incidenter av olika slag ägt rum hittills under 2020.

– Trakasserierna mot de ryska miljöförsvarana måste få ett slut, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla. Även om inte ryska myndigheter är direkt inblandade i incidenterna så inträffar de i spåren av den retorik och press som de ryska myndigheterna tillämpar. Inget görs för att hindra attackerna, och det förekommer nästan aldrig att myndigheterna fördömer eller reagerar nämnvärt på dem. Straffriheten för förövare är utbredd.

De ryska miljöaktivisternas utsatta position beror till stor del på att den ryska ekonomin är uppbyggd kring ett starkt råvaruberoende vilket förorsakar allvarliga miljöproblem, och miljöaktivisternas kamp blir därmed ofta en fråga som rör stora pengar. Därtill kommer den omfattande korruptionen som ryska miljöaktivister betraktar som ett av de värsta ”miljöproblemen” i Ryssland. Samtidigt som miljöförsvararna bekämpar de stora miljöproblemen så utsätts de även för återkommande trakasserier och press från ryska myndigheter. Det öppna motarbetandet av det civila samhället från myndighetshåll gör det svårt för organisationerna att bedriva sin kamp för en bättre miljö. Många oberoende miljöorganisationer i Ryssland har stämplats som utländska agenter, aktivisterna får ta emot regelbundna besök av polis och säkerhetstjänst, blir utsatta för godtyckliga rättsprocesser och smutskastas i media.

– I takt med att civilsamhället i Ryssland utsätts för allt större press så har även ryska miljöförsvarare fått det allt svårare att verka. Det är viktigt att det internationella samfundet uppmärksammar det svåra läget för miljöförsvararna i Ryssland och sätter press på den ryska regimen att respektera både yttrandefriheten och föreningsfriheten i Ryssland.

Det är i dagsläget ett 30-tal miljöorganisationer i Ryssland som finns med på listan över utländska agenter.

Fördjupad information om ryska miljöförsvarares utsatthet finns att läsa här.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen