OBS! Inställt! Belarusdagarna 2020

Published Belarus, Belarusdagarna, Östgruppen, Seminarier, Seminarium, Vitryssland

OBS! Inställt! Den 31 mars – 2 april är det återigen dags för Östgruppens Belarusdagar i Stockholm!

Det blir en sedvanlig heldagskonferens på Medelhavsmuséet den 1 april, jämte två kvällsevenemang den 31 mars och den 2 april. Vi har bjudit in flera framstående företrädare för det oberoende belarusiska civilsamhället, nämligen Ales Bjaljatski, Alena Makouskaja, Raisa Michajlovskaja och Andrej Jahorau.

Programmet under Belarusdagarna kommer som vanligt att fokusera på aktuella frågor i landet, däribland:

– Hur hotad är egentligen Belarus självständighet, mot bakgrund av de pågående diskussionerna kring en eventuell fördjupad integration med Ryssland?

– Hur ser människorättssituationen ut nu och hur påverkas den av det presidentval som kommer att hållas i landet under sommaren 2020?

– Nyligen trädde en före detta spetsnaz-soldat fram och berättade att han varit delaktig i de uppmärksammade politiska morden på flera regimkritiker 1999. Han beskrev också detaljerat hur morden gick till. De aktuella morden är formellt ouppklarade men oberoende utredningar har visat på tydliga kopplingar till personer i Aljaksandr Lukasjenkas närmaste krets. Innebär de nya uppgifterna någon reell förändring av situationen?

– Människorättsförsvarare uppmärksammar och dokumenterar övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Vad fyller dokumentationen för funktion? Kommer förövare att kunna lagföras? Och hur kan och bör ett framtida demokratiskt Belarus hantera alla de personer som på olika sätt medverkat till den nuvarande regimens repression mot oliktänkande?

– Hur kan Sverige och EU bäst hjälpa den belarusiska demokratirörelsen? Fungerar den nuvarande strategin?

Under invigningskvällen den 31 mars får vi med våra inbjudna gästers hjälp inblick i de utmaningar som belarusier ställts inför såväl historiskt som i samtiden i kampen för att värna och främja sin kulturella identitet.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]