Biståndsministern tar inte avstånd från människorättsbrottslingars medverkan i Sida-projekt

Pressmeddelande från Östgruppen den 29 maj 2019

I ett svar på en skriftlig riksdagsfråga undviker biståndsminister Peter Eriksson (MP) att bemöta den kritik som Östgruppen riktat mot det svenska Belarusbiståndet, där misstänkta människorättsbrottslingar getts ledande roller i Sida-finansierade insatser. Östgruppen är besviken över svaret.

– Det är beklagligt att biståndsministern inte ser det som ett problem att personer som gjort sig skyldiga till människorättsbrott anförtros kontroll över svenska biståndsmedel, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det var riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) som nyligen lämnade in en skriftlig fråga, där hon bland annat undrade hur ministern avser ”säkerställa att svenskt bistånd inte går till eller hanteras av aktörer som bryter mot mänskliga rättigheter”. Bakgrunden var Östgruppens avslöjande om hur Arbetsförmedlingen driver ett Sida-projekt tillsammans med sin belarusiska motsvarighet, där projektets styrgrupp leds av en belarusisk topptjänsteman som på goda grunder misstänks för människorättsbrott.

Peter Eriksson berör i sitt svar inte principfrågan om misstänkta människorättsbrottslingars aktiva medverkan i Sida-projekt. Istället argumenterar han allmänt om syftet och förtjänsterna med myndighetssamarbeten, och menar att ”det inte skulle gagna det vitryska folket att Sverige eller EU isolerar landet”.

– Vi förespråkar inte heller någon isolering av Belarus, men det går alldeles utmärkt att upprätthålla kontakten med det belarusiska folket utan att låta diktaturregimens företrädare styra svenska biståndsprojekt, säger Martin Uggla.

I samband med att Peter Eriksson tillträdde posten som biståndsminister uttryckte han en tydlig ambition att satsa på demokratifrämjande insatser i Östeuropa. En ambition som Östgruppen anser att han nu sviker.

– Det är förstås bra att ansvariga ministrar uttalar engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter, men om de inte är beredda att omsätta sina vackra ord i konkret handling blir de i praktiken meningslösa, säger Martin Uggla.

Frågan och svaret går att läsa i sin helhet här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stod-fran-sida-till-statsaktorer-som-bryter-mot_H611671

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen