Östgruppens verksamhetsberättelse 2018

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2018 att ladda ner! Verksamheten under 2018 har fokuserat på informationsspridning till den svenska allmänheten genom seminarier, publicering av rapporter och bloggande, opinionsbildning, granskning av det svenska biståndet samt stöd till människorättsförsvarare i våra fokusländer. Tack vare ideellt engagemang från våra medlemmar har människorättsförsvarares röster gjort sig hörda i Sverige och seminarier har kunnat arrangeras. Ett stort tack till alla våra medlemmar!

Några resultat av Östgruppens arbete 2018:

• Vårt påverkansarbete fick svenska UD att göra uttalanden till stöd för
mänskliga rättigheter i Ryssland och Belarus.
• Genom vår medverkan i internationella kampanjer fick offer för för
tryck och repression i Ryssland och Belarus stöd och solidaritet från
omvärlden.
• Våra kollegor i Östeuropa fick stöd i sitt viktiga människorättsarbete.
• Vårt engagemang i frågan om det svenska Belarusbiståndet ledde till
att vi utnämndes till en av den svenska biståndsdebattens viktigaste
röster.
• Ryska, belarusiska och ukrainska människorättsförsvarare gjorde sig
hörda i Sverige genom seminarier och andra offentliga arrangemang.
• Vi befäste vår roll som en av Sveriges ledande aktörer i frågor som rör
demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa.

Vi kan konstatera att utvecklingen i våra fokusländer under 2018 gör att det finns en fortsatt efterfrågan och ett stort behov av våra fortsatta insatser.

Läs Östgruppens verksamhetsberättelse 2018:

Verksamhetsberättelse 2018

 

Rulla till toppen