Misstänkta människorättsbrottslingar styr Sidafinansierat projekt

Protestaktion mot parasitskatten i Belarus

Pressmeddelande från Östgruppen den 14 maj 2019

Högt uppsatta tjänstemän på det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhörande lokala myndighet kan på goda grunder misstänkas för allvarliga människorättsbrott. Samtidigt har de tilldelats styrande roller i ett svenskt biståndsprojekt i mångmiljonklassen, finansierat av Sida. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Dagens Arena.

– Projektet bör avbrytas omedelbart. Det är oacceptabelt att människor som bär ansvar för människorättsbrott tillåts styra svenskt bistånd, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I det aktuella biståndsprojektet, vars budget uppgår till över tio miljoner kronor, är Arbetsförmedlingen svensk huvudpartner. Projektets styrgrupp leds dock av en toppchef inom det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet. Samtidigt är denne chef en av de högsta ansvariga för verkställandet av en människorättsvidrig lagreform i Belarus, den så kallade parasitskatten. Lagändringen, som innebär en ekonomisk bestraffning av personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden, bryter mot både Belarus konstitution och den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

Utöver nämnde chef ingår dessutom ytterligare två lokala chefstjänstemän med misstänkt ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna i projektets styrgrupp.

Östgruppen har tidigare uppmärksammat och kritiserat att svenska biståndsprojekt i Belarus riktats till eller styrts av regimföreträdare som själva gjort sig skyldiga till människorättsbrott. Nu vill man se konkreta åtgärder från den nytillträdde biståndsministern Peter Eriksson:

– Biståndsministern bör ge Sida i uppdrag att se över sina kriterier för vilka aktörer som involveras i dess finansierade projekt. Han bör också tydligt slå fast att inga svenska biståndsmedel ska ges till dem som kränker de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

Debattartikeln i Dagens Arena kan läsas här: http://www.dagensarena.se/opinion/misstankt-manniskorattsbrott-skuggan-av-sidas-projekt/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen