Belarusisk biståndsaktör får fortsatt svenskt stöd trots övergrepp

Juras Lukasjevitj, relegerad från Belarus statliga universitet, BSU

Pressmeddelande från Östgruppen den 13 mars 2018

Den unge oppositionspolitikern Juras Lukasjevitj – som i veckan besöker Stockholm i samband med Östgruppens Belarusdagar – relegerades från Belarus statliga universitet (BSU) på uppenbart politiska grunder. BSU har också gjort sig skyldigt till flera andra människorättsbrott. Ändå väljer biståndsmyndigheten Sida att fortsätta stödja universitetet.

– Sidas ovilja att vidta åtgärder mot BSU innebär i praktiken ett accepterande av universitetets medverkan i repressionen mot regimkritiska studenter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Juras Lukasjevitj relegerades från BSU våren 2017 efter att han deltagit i en politisk aktion i Minsk. Han var då ordförande för den oppositionella ungdomsorganisationen Moladz BNF.

Under åren 2016-2017 relegerades minst 14 belarusiska studenter på politiska grunder, däribland flera från just BSU. Och i januari 2018 kastades Juras Lukasjevitjs efterträdare på ordförandeposten i Moladz BNF, Hanna Pacholka-Smilevitj, också ut av BSU. Universitetet har även varit inblandat i andra aktuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Exempelvis har människorättsförsvarare nyligen dokumenterat flera fall där företrädare för universitetet medverkade till valfusk i samband med de nyss genomförda lokalvalen i februari.

BSU är samtidigt en framträdande aktör inom det svenska biståndet till Belarus. Universitetet medverkar som belarusisk samarbetspartner i flera olika projekt som finansieras med svenska biståndsmedel, något som Östgruppen har kritiserat. Sida har dock valt att fortsätta stödja BSU:s medverkan i svenska biståndsprojekt, trots de dokumenterade människorättsbrotten.

Juras Lukasjevitj är en av de belarusiska demokratiaktivister som medverkar i Östgruppens Belarusdagar 13-15 mars i Stockholm, bland annat vid ett heldagsseminarium i Myntkabinettet den 14 mars. Under sin vistelse i Stockholm finns Lukasjevitj tillgänglig för intervjuer.

Hela programmet för Belarusdagarna finns här: http://www.ostgruppen.se/2018/02/16/belarusdagarna-2018/

För mer information och bokning av intervju, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen