Belarusisk aktör inom svenskt bistånd bryter mot de mänskliga rättigheterna

Hanna Pacholka

Pressmeddelande från Östgruppen den 25 januari 2018

Den belarusiska studenten Hanna Pacholka (Smilevitj) har på sannolikt politiska grunder blivit relegerad från sina studier vid Belarus statliga universitet (BSU) i Minsk. BSU – som också bär ansvar för andra människorättsbrott – är samtidigt en framträdande aktör inom det svenska Belarusbiståndet. Östgruppen vill nu se en omprövning av stödet till de projekt som universitetet medverkar i.

– Det är inte acceptabelt att svenskt bistånd går till aktörer som aktivt kränker de mänskliga rättigheterna, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Hanna Pacholka, som studerar journalistik vid BSU, hade inga problem med studieresultaten innan hon i december 2017 utnämndes till ordförande för den oppositionella ungdomsorganisationen Moladz BNF. Vid den närmast påföljande tentamensperioden i januari blev hon dock plötsligt underkänd i tre tentamina, och fick därefter besked om att hon inte får fortsätta sina studier. I samband med detta framkom att Pacholkas lärare inför tentamensperioden blivit kontaktade av representanter för den belarusiska säkerhetstjänsten KGB.

– Pacholkas fall är ett klassiskt exempel på hur samhällsaktiva studenter i Belarus straffas av landets myndigheter, säger Martin Uggla.

Under åren 2016-2017 relegerades minst 14 belarusiska studenter på politiska grunder, däribland flera från just BSU, bland annat Pacholkas företrädare som ordförande för Moladz BNF, Jury Lukasjevitj. Universitetet är också inblandat i andra aktuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Exempelvis har människorättsförsvarare nyligen dokumenterat flera fall där företrädare för universitetet medverkat till valfusk inför de stundande lokalvalen i februari.

BSU är samtidigt en framträdande aktör inom det svenska biståndet till Belarus. Universitetet medverkar som belarusisk samarbetspartner i minst fem olika projekt som finansieras med svenska biståndsmedel, något som Östgruppen ställer sig kritisk till.

– Jag förutsätter att Sida och Svenska Institutet omprövar de stödinsatser som BSU är involverat i, och tydliggör att brott mot de mänskliga rättigheterna är oförenligt med deltagande i svenska biståndsprojekt. Annars sviker man offren för den repression som universitetet aktivt bidrar till, säger Martin Uggla.

Östgruppen har också skrivit ett öppet brev till rektorn för BSU, med krav om att upphäva relegeringen:
Open Letter on Expulsion of Hanna Pacholka – Östgruppen

I ett kort videoklipp berättar också Hanna Pacholka själv om sitt fall. (Där presenteras hon som Hanna Smilevitj, eftersom det är så hon själv oftast kallar sig. Smilevitj är hennes fars efternamn. Officiellt heter hon dock fortfarande Pacholka, och är registrerad med det namnet på BSU.):


För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen