Östgruppen på Bokmässan 2017

Östgruppen kommer att finnas på plats på Bokmässan i Göteborg i år igen. Där kommer vi bland annat att testa mässbesökarnas kunskaper om våra fokusländer, introducera ”Tystade Röster” – en digital illustration till Shrinking space-problematiken och lyfta vår ännu relativt sett nya sajt iöst.nu. Årets gäster är den ryske människorättsförsvarararna Konstantin Baranov (Youth Human Rights Movement) och Svetlana Zakharova (Russian LGBT-network). Besök oss och våra gäster i vår monter H05:13 på Internationella torget!

Program:

Torsdag

11:00 TEA Talks: Samtal över samovaren med Östgruppens Ordförande Martin Uggla.   Frågor och svar på tema ”Vardagsförtryck i  Belarus” i Östgruppens monter (H05:13) på Internationella Torget. Språk: Svenska


14.00
Angreppen på civilsamhället – en global utmaning!

Civilsamhällets demokratiska krafter får allt svårare att verka. Trenden är global och inte begränsad till världens diktaturer. Det handlar nästan uteslutande om medvetna angrepp på demokratin och de som verkar för mänskliga rättigheter tycks vara särskilt utsatta. Hur allvarlig är situationen och vad kan vi göra för att motverka utvecklingen?

Arr: Östgruppen
Medarrangör: Union to Union, Diakonia

Medverkande:
Elsa Håstad, Avdelningschef för Europa och Latinamerika, Sida
Kristina Henschen, Kanslichef, Union to Union
Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen
Annika Andersson, Rådgivare demokrati och mänskliga rättigheter, Diakonia
Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement (YHRM), Ryssland
Sharan Burrow, Generalsekreterare, International Trade Union Confederation (ITUC)

Moderator:
Maja Aase, Kommunikationschef, Union to Union


16.00
Ryssland – från statsstödd homofobi till hatbrott
Det har gått fyra år sedan lagen mot ”gay-propaganda” instiftades i Ryssland. Homofoba stämningar eskalerade snabbt till grova kränkningar och hatbrott. Hur ser situationen ut för Rysslands hbtq-personer idag?

Arr: Östgruppen
Medarrangör: RFSL

Medverkande:
Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement (YHRM), Ryssland
Svetlana Zacharova, Russian LGBT Network, Ryssland

Moderator:
Jon Fridholm, Östgruppen

16.45 TEA Talks: Samtal över samovaren med den ryska HBTQ-aktivisten Svetlana Zacharova Frågor och svar på tema ”Att verka för HBTQ-rättigheter i Ryssland” i Östgruppens monter (H05:13) på Internationella Torget. Språk: Engelska


Fredag

11:00 TEA Talks: Samtal över samovaren med journalisten och författaren Stig Fredrikson.  Frågor och svar på tema ” Har demokratin någon chans i Putins Ryssland?” i Östgruppens monter (H05:13) på Internationella Torget. Språk: Svenska


13.00
Biståndet: Kan vi bygga demokrati tillsammans med antidemokrater?
Demokratisering inifrån, i små steg, är en tilltalande tankefigur. Den andas lugn i en skälvande värld. Tron på snabba förändringar med bestående resultat har dessutom kommit av sig efter den arabiska våren, och de färgrevolutioner som föregick den. Men går det att bygga demokrati i samarbete med stater som inte är intresserade av demokratisering?

Arr: Östgruppen

Medverkande:
Kent Härstedt, Ordförande Forum Syd
Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen
Erik Jennische, Latinamerikachef, Civil Rights Defenders

 

15:00 TEA Talks: Samtal över samovaren med den ryska människorättsförsvararen Konstantin Baranov.  Frågor och svar på tema ”Hur kan vi stödja civilsamhället i Ryssland och Belarus?” i Östgruppens monter (H05:13) på Internationella Torget. Språk: Engelska

 

Söndag

11:00 TEA Talks: Samtal över samovaren med journalisten och författaren Kalle Kniivilä, nyss utkommen med boken ”Tanjas Gata – Rysk vardag 1917-2017”. Frågor och svar på tema ”Ryska Levnadsöden” i Östgruppens monter (H05:13) på Internationella Torget. Språk: Svenska

Rulla till toppen