Östgruppen stöttar kampanj till stöd för relegerade studenter i Belarus

Under de senaste två åren har minst tolv studenter relegerats på politiska grunder i Belarus. Östgruppen har skrivit under ett upprop till stöd för dessa studenter, inom ramen för kampanjen Teaching Repression a Lesson, som initierats av den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna i samarbete med Belarus studentförbund och den tysk-schweiziska människorättsorganisationen Libereco.

I uppropet vänder vi oss bland annat till de internationella aktörer som samarbetar med belarusiska universitet, och uppmanar dem att stoppa finansiering till projektsamarbeten med universitet där studenter relegerats på politiska grunder, tills de aktuella studenterna tillåtits återgå till sina studier.

Hela uppropet kan läsas i pdf-format här:

Teaching Repression a Lesson – Appeal from Östgruppen

 

Rulla till toppen