JO-anmälan mot Sida och UD för lång handläggningstid

Pressmeddelande från Östgruppen den 14 juni 2017

Idag lämnar Östgruppen in en JO-anmälan mot Sida och UD. Orsaken till anmälan är myndigheternas långa handläggningstid av en begäran om att få ta del av offentliga handlingar rörande Sveriges bistånd till Belarus. Efter mer än två månader har de aktuella handlingarna fortfarande inte lämnats ut.

– Sidas och UD:s agerande omöjliggör i praktiken en kritisk och legitim granskning av biståndet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I början av april begärde Östgruppen från Sida ut information om hur Sveriges bistånd till Belarus fördelats på olika anslagsområden under perioden 2010-2016, jämte narrativ rapportering om biståndets användning under samma period. Trots att mer än två månader har gått sedan begäran gjordes har inga handlingar lämnats ut. Sida och UD har i korrespondens med Östgruppen hävdat att dröjsmålet beror på UD:s sekretessprövning av materialet.

– Det är fullt förståeligt att handlingarna sekretessprövas, men det är oacceptabelt att en sådan prövning pågår i flera månader, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen