Östgruppen: Avskaffa visumtvånget för belarusier!

visa eu belarusPressmeddelande från Östgruppen den 12 januari 2017

Belarus president Aljaksandr Lukasjenka utfärdade häromdagen ett dekret som gör det möjligt för medborgare från 80 länder – däribland EU:s medlemsstater – att besöka Belarus i upp till fem dagar utan visum. Nu efterlyser Östgruppen motsvarande beslut från EU så att belarusier inte längre behöver visum för att resa in i unionen. Sveriges regering bör ta initiativ till ett sådant beslut, menar Östgruppen.

– Ett avskaffat visumtvång skulle bidra till att bryta den isolering som en stor del av det belarusiska folket befinner sig i, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Visumfrågan har varit uppe till diskussion under flera år, och EU har tidigare uttryckt sympati för förslaget om visumfria förbindelser mellan unionen och Belarus. Man har dock inte gjort någonting för att förverkliga det, huvudsakligen med hänvisning till att den belarusiska sidan inte visat något intresse, en förklaring som mist sin relevans efter Lukasjenkas dekret.

– Det finns inte längre någon ursäkt för att förhala avskaffandet av visumtvånget, säger Martin Uggla.

Östgruppen uppmanar nu Sveriges regering att agera aktivt inom EU.

– Utrikesminister Margot Wallström bör ta initiativ och så snabbt som möjligt föra upp frågan om visumfrihet för belarusier till beslut på EU-nivå, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen