Frukostseminarium: Shrinking Civic Space

Östgruppen bjuder in till frukostseminarium på temat ”Shrinking Civic Space”:

Hoten mot det civila samhället – en lägesbeskrivning från Ryssland och Belarus

Den globala tendensen är tydlig, och särskilt märkbar i auktoritärt styrda länder: mötes- och föreningsfriheten begränsas alltmer. Civilsamhällets demokratiska krafter trakasseras systematiskt av egna myndigheter. Särskilt utsatta är de som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter.

I Belarus har trycket mot oberoende organisationer länge varit hårt medan situationen i Ryssland har försämrats dramatiskt under de senaste åren. Finansiering stryps och engagemang kriminaliseras genom repressiv lagstiftning. Regimkritik sorteras in under paragrafer om extremism och terrorism.

Positivt i denna dystra utveckling är att civilsamhällets roll och utsatthet i tilltagande grad nu ändå uppmärksammas, både globalt och i Sverige. I regeringens senaste budgetproposition har biståndsmedel exempelvis öronmärkts för att möta dessa specifika problem. Samtidigt riskerar Ryssland att av biståndstekniska skäl falla under radarn.

Tillsammans med experter och människorättsförsvarare från regionen diskuterar vi det aktuella läget och vad som kan göras för att för att vända utvecklingen.

Tid: 17 november kl. 09.00-10.30, kaffe/te och smörgås från kl. 8.30
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Språk: Seminariet kommer att hållas på svenska, engelska och ryska tolkat till svenska.
OBS! obligatorisk förhandsanmälan till [email protected], uppge om du vill ha kaffe/te och smörgås.

Varmt välkomna!

Frukostseminarium shrinking space 17 nov

olga
Olga Smoljanko
yuri
Jurij Dzjibladze
agneta
Agneta Gunnarsson

 

 

Rulla till toppen