Rysk människorättsorganisation attackeras av regimen

 

memorial-logga2Pressmeddelande från Östgruppen den 12 november 2015

Den internationellt välrenommerade ryska människorättsorganisationen Memorial hotas av allvarliga rättsliga åtgärder bara för att man kritiserat regimens politik. Östgruppen uppmanar nu Sveriges regering att agera aktivt till stöd för Memorials och andra ryska människorättsförsvarares verksamhet.

– Om regeringen ska vara trovärdig i sitt uttalade engagemang för mänskliga rättigheter bör man visa det i konkret handling, exempelvis genom att sända en skarp och offentlig protest till den ryska regimen angående behandlingen av Memorial, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det ryska justitiedepartementet har efter en inspektion av Memorial sammanställt en rapport där organisationens medlemmar anklagas för att ha ”undergrävt Ryska federationens konstitutionella ordning genom att uppmana till störtande av den nuvarande regeringen och till regimskifte i landet”. Rapporten har sedan överlämnats till den ryska åklagarmyndigheten.

Konkret handlar anklagelserna om att Memorial kritiserat Rysslands aggression mot Ukraina och den så kallade Bolotnajaprocessen, där ett stort antal personer på politiska grunder dömdes till fängelse och böter sedan de demonstrerat mot Vladimir Putins tillträde till presidentposten 2012.

– Memorial har kritiserat uppenbara övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, att klassificera det som undergrävande verksamhet är såväl absurt som oacceptabelt, säger Martin Uggla.

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland har i ett officiellt uttalande uttryckt sitt stöd för Memorial. Östgruppen vill nu också se en tydlig reaktion från den svenska regeringen.

– Det är viktigt att omvärlden reagerar på bred front mot den tilltagande repressionen i Ryssland. Både för att markera mot regimen och för att visa solidaritet med landets demokratirörelse, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen