Östgruppen: Kräv fortsatta EU-sanktioner mot Belarus, Margot Wallström!

wallström-lukasjenkaSveriges regering ser tigande på medan EU förbättrar relationen med Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka. Istället borde utrikesminister Margot Wallström stå upp för de mänskliga rättigheterna, fördöma fusket i presidentvalet och ta ställning för fortsatta sanktioner mot den belarusiska regimen. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Dagens Arena idag.

– I sin senaste utrikesdeklaration konstaterade Margot Wallström att Sverige skulle vara en stark röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter. Den rösten behöver höras nu, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det mesta tyder på att EU är på väg att lindra sina sanktioner mot den belarusiska regimen, trots att det nyligen hållna valet underkändes av OSSE:s valobservatörer, och alltså inte ansågs ha genomförts på ett fritt och rättvist sätt. Den belarusiska regimen har inte heller uppfyllt de övriga krav som EU ställde i samband med att sanktionerna infördes.

Företrädare för EU menar att Belarus tagit andra steg i demokratisk riktning, genom att släppa politiska fångar och avstå från polisvåld i samband med presidentvalet. Östgruppen avvisar dock dessa argument:

– Frisläppandet av de politiska fångarna förändrar ingenting i grunden. Det systematiska förtrycket finns kvar och Lukasjenka kan när som helst ta nya politiska fångar, precis som han gjort så många gånger tidigare. Och att det var lugnt i samband med valet berodde på att regimen genom sin mångåriga repression skrämt människor till passivitet och därför inte behövde ta till våld för att kontrollera situationen den här gången, säger Martin Uggla.

Flera utrikesministrar från andra EU-medlemsstater har efter förra helgens val uttalat sig offentligt till förmån för lindrade sanktioner gentemot Belarus. Sveriges regering har samtidigt hållit en låg profil i frågan.

– Margot Wallström har i praktiken varit helt tyst, och det är djupt beklagligt. Hon borde kritisera valfusket offentligt och tydligt ta ställning för att sanktionerna behålls oförändrade, säger Martin Uggla.

Debattartikeln i Dagens Arena finns att läsa i sin helhet här: http://www.dagensarena.se/opinion/ostgruppen-krav-fortsatta-eu-sanktioner-mot-belarus-margot-wallstrom/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen