Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland

martins_rapport_utvaldEn positiv rysk demokratiutveckling är eftersträvansvärd i sig, men ligger också i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Sveriges demokratistöd till Ryssland skulle kunna spela en viktig roll i detta sammanhang. Men trots att det egentligen tycks finnas en bred enighet i Sveriges riksdag om de ryska demokratiska krafternas behov av ökade resurser, så har demokratistödet på senare år legat på en mycket låg nivå. En förklaring är att den svenska politiska diskussionen om förutsättningarna för stödet präglas av missförstånd och felaktiga utgångspunkter. I denna skrift reder Martin Uggla ut begreppen, och kommer till slutsatsen att en kraftig höjning av demokratistödet till Ryssland vore såväl önskvärd som genomförbar, förutsatt att det finns tillräckligt med politiskt mod hos svenska beslutsfattare.

Rysslands sak är vår kan beställas från Östgruppens kansli. Pris: 40 kr + porto. För beställning, kontakta info @ ostgruppen.se.

Skriften finns också kostnadsfritt tillgänglig i pdf-version här:
Rysslands sak är vår

Rulla till toppen