Viktigt med fortsatt stöd till ryska demokrater

UNT Debatt, 29 maj 2015
UNT Debatt, 29 maj 2015

Sverige och EU måste stå upp för internationell rätt genom att fortsätta ge finansiellt stöd till människorättsarbetet i Ryssland, trots att landets regim försöker stoppa detta. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i UNT idag, apropå en nyantagen rysk lag som innebär ett hårt slag mot den ryska demokratirörelsen.

– Omvärlden får inte ge vika för Vladimir Putins ambition att isolera Rysslands demokrater, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Häromdagen antog det ryska parlamentet en lag om ”oönskade utländska organisationer”. De som primärt berörs av lagen är utländska eller internationella icke-statliga organisationer som anses ”hota Rysslands försvarsförmåga eller säkerhet, författning och samhällsordning”. Det är landets riksåklagare som kommer att avgöra vilka organisationer som ska stämplas som oönskade, utan krav på rättsprocess eller ens motivering. Många befarar nu att lagen kommer att tillämpas mot utländska organisationer som bedriver eller stöttar regimkritisk verksamhet i Ryssland.

Men eftersom den aktuella lagen också förbjuder allt samröre med de berörda utländska organisationerna, innebär den i själva verket ett ännu hårdare slag mot det ryska oberoende civilsamhället.

– Det blir svårare för människorättsförsvarare att ta emot finansiellt stöd från utlandet. Dessutom riskerar de att isoleras från viktiga kontakter med omvärlden, säger Martin Uggla.

Den nyantagna lagen om oönskade organisationer strider mot internationell rätt, där bland annat föreningsfriheten garanteras. Östgruppen anser att Sverige och EU mer aktivt ska agera mot den ryska regimens människorättsbrott.

– Det finns ett uppenbart samband mellan den inhemska repressionen och regimens ignorans av folkrätten på den internationella arenan. Det ryska agerandet i Ukraina har gett upphov till sanktioner från EU. På samma sätt bör övergreppen inne i Ryssland bemötas med konkreta motåtgärder, säger Martin Uggla.

Hela artikeln i UNT kan läsas här: http://unt.se/asikt/debatt/stod-demokraterna-3747218.aspx

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen