Östgruppen: Ge inte legitimitet till Lukasjenkas förtryck!

unt 18 mars 2015
UNT Debatt, 18 mars 2015

EU:s nuvarande ordförandeland Lettland vill bjuda in den belarusiske diktatorn Aljaksandr Lukasjenka till Östliga partnerskapets toppmöte i Riga i maj. Sverige kan och bör verka för att stoppa en sådan inbjudan. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Upsala Nya Tidning idag.

– Om Sveriges regering ska kunna leva upp till sina uttalade ambitioner om en utrikespolitik där mänskliga rättigheter prioriteras högt, bör det vara självklart att agera aktivt mot att Lukasjenka ges internationell legitimitet och acceptans, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

EU:s kritik mot de fortgående människorättsbrotten i Belarus har tystnat under det senaste året, i första hand till följd av den pågående Ukrainakrisen. Belarus president Aljaksandr Lukasjenka har där försökt framställa sig som neutral, vilket välkomnats av EU.

Visserligen kvarstår sanktionerna – inklusive förbud att resa in i EU – mot Lukasjenka och andra statstjänstemän med ansvar för människorättsbrott, men parallellt med dessa håller EU på att öppna för nya ekonomiska och politiska samarbeten med den belarusiska regimen.

Dessutom signalerar nu Lettland – som under det första halvåret 2015 innehar ordförandeskapet i EU – att man vill bjuda in Lukasjenka till det toppmöte som hålls i Riga i maj inom ramen för det så kallade Östliga partnerskapet. Eftersom Lukasjenka är föremål för EU:s sanktioner förutsätter en sådan inbjudan att EU:s ministerråd beviljar honom ett undantag från dessa.

I regelverket för sanktionerna finns tydligt angivet hur en sådan undantagsprocedur går till. Ett land som vill göra undantag från sanktionerna ska anmäla detta skriftligt, varvid undantaget ska anses beviljat om inte en eller flera av EU:s medlemsstater har invändningar. I det senare fallet kan undantaget beviljas endast om en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna godkänner det.

– Sverige bör invända mot Lettlands ansökan om undantag och därmed tvinga fram en omröstning i EU:s ministerråd. I samband med detta bör man också uppmana andra länder att rösta emot ett sådant undantag. På så sätt kan man tydligt markera sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus och stoppa den prestigevinst som en EU-inbjudan skulle innebära för Lukasjenka, säger Martin Uggla.

Hela artikeln i UNT finns att läsa här: http://www.unt.se/asikt/debatt/legitimera-honom-inte-3642264.aspx

Rulla till toppen