Vårens första medlemsmöte!

kafeostgrDen 15:e januari drar vi igång vårterminen i Östgruppen! Varmt välkomna på medlemsmöte torsdagen den 15 januari kl 18.00 i Solidaritetshuset.

På medlemsmötet kommer vi bland annat att

  • berätta om senaste nytt i Östgruppen
  • diskutera den kommande verksamheten i föreningen och hur/om ni kan hjälpa till i planering och genomförandet av den.
  • bekräfta en stadgeändring
  • fika och träffa andra med liknande intressen som dig

Så vill du vara med och engagera dig i Östgruppen är detta det rätta tillfället!

Dagordning samt mer info kommer efter jul.

________________________

Information om stadgeändringen:

På årsmötet i våras fattades ett förstagångsbeslut om att ändra Östgruppens stadgar enligt följande:

 att ändra följande formulering i §4 i stadgarna ” Årsmöte hålls senast sista mars varje år. ”

till ” Årsmöte hålls senast sista april varje år. ”

För att stadgeändringen ska bli giltig måste ett andragångsbeslut fattas på ett möte till, vilket vi alltså hoppas kunna göra vid detta medlemsmöte.

Rulla till toppen